Habsburg

Kısaca: Habsburg Hanedanı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar boyunca yönetmiş bir hanedandır. Habsburg yani Habs Kalesi Avusturya' da bulunan bir kale olmayıp Habsburglar Avusturya'lı değillerdir. ...devamı ☟

Habsburg
Habsburg

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Habsburg Hanedanı
3 yıl önce

seçimle başa geliyordu. Habsburg Hanedanı'nın 1711 yılına kadar sürekli kendi içinden imparator çıkarmasının başlıca nedeni, Habsburg kontrolündeki bölgenin...

Habsburg Hanedanı, Habsburg Hanedanı
Habsburg Monarşisi
3 yıl önce

Habsburg Monarşisi, 1526-1806 yılları arasında Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdir. Başarılı hanedan evlilikleri...

Habsburg-Safevî ittifakı
6 yıl önce

Habsburg-Safevî ittifakı, 16. yüzyılda Habsburg Hanedanı ile Safevî Devleti arasında Osmanlı Devleti'ne karşı kurulan bir ittifaktır. Bu ittifak 1540'larda...

Sırbistan (Habsburg)
6 yıl önce

kadar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun (Habsburg Hanedanı) egemenliği altında kalmıştır. Habsburg egemenliğindeki Sırbistan'da uygulanan reformlarla...

Otto von Habsburg
3 yıl önce

olarak kalmıştır. 1922 ve 2011 yılları arasında Habsburg Hanedanı’nın başında ve aynı zamanda Habsburglar adına eski tahtlar için hak iddia edici konumda...

Osmanlı-Avusturya Savaşları
3 yıl önce

Savaşları, 16. yüzyıl - 18. yüzyıl arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı...

Osmanlı-Avusturya savaşları, 16. yüzyıl, 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı, 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı, 18. yüzyıl, Avusturya İmparatorluğu, Belgrad Antlaşması (1739), I. Viyana Kuşatması, II. Viyana Kuşatması, Karlofça Antlaşması
Avusturya İmparatorluğu
3 yıl önce

İmparatorluğu, 1804-1867 yılları arasında Habsburg hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdi. Habsburg hanedanına mensup kişiler 1273'ten...

Macaristan Krallığı
3 yıl önce

imzalanmasından 1867 yılına kadar olan süre boyunca Macaristan Krallığı varlığını Habsburglar'ın denetiminde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve daha sonra da Avusturya...

Macaristan Krallığı, 1000, 1526, 1686, 1867, 1920, 1944, 1946, Avrupa tarihi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu