--}}

Habur Çayı

Habur Çayı, Habur Suyu olarak da bilinir, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Dicle Irmağı'nın kollarından biri. Güneydoğu Toroslar'ın en yüksek kütlesi olan Hakkari Dağları'ndan çıkan küçük akarsuların birleşmesiyle oluşur.

Habur Çayı, ``Habur Suyu`` olarak da bilinir, Doğu Anadolu Bölgesi`nde, Dicle Irmağı`nın kollarından biri.Güneydoğu Toroslar`ın en yüksek kütlesi olan Hakkari Dağları`ndan çıkan küçük akarsuların birleşmesiyle oluşur.Genellikle kuzey-güney doğrultusunda akarak Şırnak ilinin Uludere ilçesinden Irak topraklarına geöer.Burada önce güneybatıya, sonra da batıya yönelir.Zaho`nun batısında kuzeydoğudan (Hakkari Dağlarının batı kesimlerinden kaynaklanıp bir süre güneye aktıktan sonra Türkiye-Irak sınırını çizen) Hezil Çayı (Nizil) kolunu alır.Bundan sonra yaklaşık 20 km boyunca doğu-batı doğrultusunda Türkiye-Irak sınırını çizer. Şırnak`a bağlı Silopi ilçesinin güneyinde, Türkiye-Suriye-Irak sınırlarının birleştiği noktada doğudan Dicle Irmağına karışır.

Doruklarında sürekli kar bulunan dağlardan kaynaklanan derelerle beslendiği için Habur Çayı`nın özellikle yukarı çığırında suları boldur.Türkiye ile Irak arasındaki Habur Sınır Kapısına da adını vermiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.