Hacı Hüsam Efendi (d. 1797 Fatih, İstanbul Türkiye) - (ö. 1872), Türk siyasetçi.

Hacı Hüsam Efendi

Hacı Hüsam Efendi (d. 1797 Fatih, İstanbul Türkiye) - (ö. 1872), Türk siyasetçi.

Enderun`da yetişmiş Mustafa Efendi`nin oğludur. 15 yaşında iken Muhasebe Kalemi`ne çırak olarak girmiş, 5 yıl orada çalışmış daha sonra Divan-ı Hümayun Kalemi`ne memur olmuş, 1823`te Çavuşbaşı Kesedarlığı`na terfi etmiştir. Tuğrakeşlik, Hacelik gibi makamlardan sonra Devlet Kethüdalığında mühürdarlık ve Sadaret Kaymakamlığı`nda hazinedarlık hizmetlerinde bulunmuştur.

1837`de Su Nezareti`ne, 1842`de Ağnam Müdürlüğü`ne, 1843`te Tophane-i Amire Nezareti`ne getirilmiştir. Dersaadet Emtia Müdürlüğü ve Midilli Adası Kaymakamlıkları görevlerinde de bulunduktan sonra 1846 Şaban`ında Denizli Kaymakamlığı`na tayin edilmiştir. Ebniye-i Emiriyye Müdürlüğü, Selimiye Kışlası Bina Eminliği ve Emtia Gümrüğü Emaneti görevlerinde bulunmuştur.

15 Kasım 1855 tarihinde `İkinci Mecid Nişanı ve 20 bin kuruş maaşla Şehremaneti`ne tayin olmuştur. 6 Mart 1856 tarihinde bu görevinden azledilmiştir. 3 yıl azledilmiş olarak kaldıktan sonra Refia Sultan Kethüdalığı, Bağdat Vilayeti Kapı Kethüdalığı, Mısır Vilayeti Kapı Kethüdalığı gibi görevlerde bulunmuştur. İstanbul Belediye Başkanları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar