Hacı Hüsam Efendi

Hacı Hüsam Efendi (d. 1797 Fatih, İstanbul Türkiye) - (ö. 1872), Türk siyasetçi.

Hacı Hüsam Efendi (d. 1797 Fatih, İstanbul Türkiye) - (ö. 1872), Türk siyasetçi.

Enderun`da yetişmiş Mustafa Efendi`nin oğludur. 15 yaşında iken Muhasebe Kalemi`ne çırak olarak girmiş, 5 yıl orada çalışmış daha sonra Divan-ı Hümayun Kalemi`ne memur olmuş, 1823`te Çavuşbaşı Kesedarlığı`na terfi etmiştir. Tuğrakeşlik, Hacelik gibi makamlardan sonra Devlet Kethüdalığında mühürdarlık ve Sadaret Kaymakamlığı`nda hazinedarlık hizmetlerinde bulunmuştur.

1837`de Su Nezareti`ne, 1842`de Ağnam Müdürlüğü`ne, 1843`te Tophane-i Amire Nezareti`ne getirilmiştir. Dersaadet Emtia Müdürlüğü ve Midilli Adası Kaymakamlıkları görevlerinde de bulunduktan sonra 1846 Şaban`ında Denizli Kaymakamlığı`na tayin edilmiştir. Ebniye-i Emiriyye Müdürlüğü, Selimiye Kışlası Bina Eminliği ve Emtia Gümrüğü Emaneti görevlerinde bulunmuştur.

15 Kasım 1855 tarihinde `İkinci Mecid Nişanı ve 20 bin kuruş maaşla Şehremaneti`ne tayin olmuştur. 6 Mart 1856 tarihinde bu görevinden azledilmiştir. 3 yıl azledilmiş olarak kaldıktan sonra Refia Sultan Kethüdalığı, Bağdat Vilayeti Kapı Kethüdalığı, Mısır Vilayeti Kapı Kethüdalığı gibi görevlerde bulunmuştur. İstanbul Belediye Başkanları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hacı Hüsam Efendi ilgili konular