İvaz Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 22 Mart 1739 - 23 Haziran 1740 tarihleri arasında bir yıl üç ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hacı İvazzade Mehmed Paşa

İvaz Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 22 Mart 1739 - 23 Haziran 1740 tarihleri arasında bir yıl üç ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar