Hacıoğlu Pazarcık

Hacıoğlu Pazarcık (Bulgarca:Dobriç), Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda, Tuna düzlüğünün doğusunda, Dobruca platosunun güneyinde 43˚34’ kuzey enlemi 27˚50’ doğu boylamında bir şehirdir. Aynı adı taşıyan eyaletin (oblast) merkezidir. Sahil şeridinde önemli turistik merkezler bulunmaktadır.

Hacıoğlu Pazarcık

Hacıoğlu Pazarcık (Dobrich) Bulgaristan'in kuzeydoğusunda, Tuna düzlüğünün doğusunda Dobruca platosunun güneyinde 43˚34’ kuzey enlemi 27˚50’ doğu boylamında bulunmaktadır.Hacıoğlu Pazarcık (Bulgarca:Dobriç), Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda, Tuna düzlüğünün doğusunda, Dobruca platosunun güneyinde 43˚34’ kuzey enlemi 27˚50’ doğu boylamında bir şehirdir. Aynı adı taşıyan eyaletin (oblast) merkezidir. Sahil şeridinde önemli turistik merkezler bulunmaktadır.

2001 Bulgaristan Nüfus Sayımı verilerine göre Dobriç eyalet nüfusu 215200'dür. Etnik kökenini 28200 kişi Türk, 18200 kişi Çingene olarak beyan etmiş, yaklaşık 3500 kişi de başka etnik gruplara mensup olduğunu belirtmiş veya bu konuda bildirimde bulunmamıştır. Kalan 164200 nüfus Bulgar'dır. Anadil sözkonusu olduğundan Çingene'lerin sayısından Türklerin sayısına yaklaşık 5000 kişilik bir kayma olmakta, 33600 kişi Türkçe'yi anadili olarak beyan ederken, anadili Roma dili olanların sayısı 13800'e inmektedir. Diğer gruplardaki sayılar aşağı yukarı aynı kalmaktadır. Dini aidiyet konusunda yaklaşık 7000 kişi için bu bilgi açıklanmamış iken, Müslümanlar ın 44200 kişilik bir topluluk oluşturdukları görülmektedir.

16. yüzyılda Hacıoğlu isimli bir Türk taciri tarafından kurulmuştur. Bulgaristan'da Türkçe ismi Pazarcık kelimesini içeren başka yerleşimler de bulunduğundan -Tatarpazarcık gibi- Hacıoğlu Pazarcık şeklinde anılmaktadır. 93 Harbi'ne kadar Osmanlı İmparatorluğu idaresinde, 1878-1912 arasında Bulgaristan sınırları içinde, 1912-1940 arasında Güney Dobruca'nın diğer kısımları gibi Bazarcik (Bazargic) adıyla Romanya idaresinde kalmış, 1940'da tekrar Bulgaristan'a geçmiştir.

Kaynaklar

* Vikipedi

Yanıtlar