Hac�� Ali

Hafiz Sami Efendi

Türk mûsikisinde son devrin dínî ve din disi icralari ile taninan en ünlü hânendelerinden.

Hacı Ömer Lütfü Efendi

Hacı Ömer Lütfü (d. 13 Ocak 1870, Prizren / Osmanlı İmparatorluğu - ö. 25 Ekim 1928 Prizren / Yugoslavya Krallığı) Türk edebiyatçı. Bazı yayınlarda Hacı Ömer Lütfi olarak da geçer.

ISO 639:h

Mîkât

mîkât, (Arapça: ميقات, ), Sözlükte bir iş için belirlenen zaman ve yer anlamına gelir ve bir hac terimi olarak ihrama girme yeri ve ihrama girme zamanı demektir.

Hasan Hüsameddin Uşaki

Hasan Hüsameddin Uşaki Uşakilik tarikatının kurucusu ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan olup, lakabı Hüsameddin’dir. 1475’te Buhara’da doğdu. Soyu Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Hacı Teberrük isminde bir tüccarın oğludur. Anad...

Ahli-Hak

Ahli-hak, çoğunlukla İranlı Kürt toplum arasında yaygın olan bir İslam türevi dindir. Ahli-Hak'a inananlar Ali'yi (Dördüncu Halife) ("Allah'ın aslanı" diye adlandırırlar).

Muhammed Nur'ül Arabi

Muhammed Nur'ül Arabi, Son dönem melamiliğin piri. 1813-1887 arasında yaşamış büyük sufi. Çeşitli sufi üstadlarından ders almış olan ve hayatının büyük kısmını Anadolu ve Rumeli topraklarında geçiren Seyyid Muhammed Nur, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Üç...

İstanbul'daki çeşmeler listesi

==15.yüzyıl==* Davut Paşa Çeşmesi == 16.yüzyıl ==* Ahi Durmuş Baba Çeşmesi * Defterdar Camii Çeşmesi * Ekmekçi Sinan Çeşmesi * Mehmet Bey Çeşmesi (Kazlı Çeşme)* Hacı Bayram Can Çeşmesi * Şahsultan Çeşmesi * Rüstem Paşa Çeşmesi...

Hac (İslam)

Hac (Arapça: ), Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve dini gerekliliklerin yerine getirilmesinden ibârettir. İslam'da, maddi durumu uygun olan her Müslümanın hayatında bir kez hac yapması farzdır.

hacı

Maddenin diğer anlamları için lütfen Hac (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. İslam dinindeki hac ibadeti için lütfen Hac (İslam) sayfasına bakınız.