--}}

Hacer

Hâcer, Acer olarak da bilinir, (Arapça: هاجر, İbranice: הָגָר Hagar), İslam ve Musevi kaynaklarına göre Hacer, İbrahim'in karısı, İsmail'in annesidir. İslam kaynaklarına göre Mısır firavunlarından Senan bin Ulvan'ın İbrahim'in karısı Sare'ya hediye ettiği Etiyopyalı bir köledir.

Hacer, Acer olarak da bilinir, (Arapça: هاجر, İbranice: הָגָר Hagar), İslam ve Musevi kaynaklarına göre Hacar, İbrahim'in karısı, İsmail'in annesi.} İslam kaynaklarına göre Mısır firavunlarından Senan bin Ulvan'ın İbrahim'in karısı Sara'ya hediye ettiği Etiyopyalı bir köledir. İbrahim, çocuğu olmayan Sara'nın izniyle Hacer'le evlenir ve bu evlilikten İsmail doğar. Ama Sare, ilerlemiş yaşına ve bu arada kendisinin de bir çocuğu (İshak) olmasına karşın Hacer'i kıskanır. Bunun ardından İbrahim ilahi emir üzerine Hacer ve İsmail'i o dönemde kimsenin yaşamadığı Mekke vadisine getirip bırakır.} Hacer Allah'nın yardımıyla güçlüklere göğüs gererek oğlunu yetiştirir. Kitabı Mukaddes'te ise Hacer'in daha gebeyken Sara'nın eziyetinden kaçtığı, ama Tanrı'nın bir meleğinin uyarısıyla geri döndüğü anlatılır (Tekvin 16: 1-16). Tekvin'e göre Hacer'in daha sonra yerleştiği yer ise Beer-seba Çölüdür (21:8-21).} Köle kökenli olmasına karşın Hacer, güçlü imanı dolaysıyla daha İslam öncesinde soyluluk simgesi durumuna gelmiştir. Hacer'in, yiyecek ve içeceklerinin tükenmesi üzerine ağlayan İsmail'e su bulmak için yakındaki iki tepe (Safa ve Merve) arasındaki koşuşmasının müminlerce de tekrar edilmesi İslam'da hac ibadetinin gerekleri arasında yer alır. Zemzem suyu da Hacer ile İsmail'e bağışlanan ve o günden beri hiç tükenmeyen bir armağan olarak görülür. Zemzemin bulunması üzerine Mekke bir yerleşim yeri olmaya başlar. İslam inanışına göre daha sonra Mekke'ye dönen İbrahim burada Kabe'yi inşa eder. Evlilik çağına giren İsmail, komşuları Cürhum kabilesinden önce Mudad'ın kızı Seyyide, sonra da Amr'ın kızı Ra'le ile evlenir. Bu evliliklerden doğan 12 oğlunun, Mekke çevresini dolduran Arapların ataları olduğuna ve (Yahudiler de İsmail'in Filistin'in güneyindeki Bedevi halklarının atası olduğuna inanırlar.) Hacer bu nedenle Arab-ı Tabia adı verilen bu Arapın büyük annesi sayılır. Muhammed'in Hacer için Araplara İşte bu kadın sizin annenizdir dediği söylenir. Hacer'in Kabe içinde Hıcr, Hatim ya da Hazire denilen bölümde gömülü olduğuna inanılır. Ayrıca bakınız * Sare * Kantura

Kaynaklar

} } }

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

hacer

İspanyolca hacer kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. make; manufacture; create; construct, build; fashion, shape; compose; emit; wage, conduct (war, battle); prepare, do; cause; perform; effect; force; render; fabricate; behave, act in a particular manner; live through; be

hacer

İspanyolca hacer kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (general) faire; rendre2. (café) faire
3. (cama) faire4. (escritura) transcrire; mettre au net; mettre au propre; écrire en toutes lettres; rédiger dans tous les détails
5. (acción) faire6. (actuar) agir; faire

hacer

İspanyolca hacer kelimesinin Almanca karşılığı.
v. machen, tun, schaffen, erschaffen, anstellen, herstellen, anfertigen, verfertigen, verrichten, tätigen, erweisen, erwerben, besorgen, bringen, leisten, stellen, bereiten, vornehmen, unternehmen, begehen, wirken, nähen, schneidern, winden

hacer

Osmanlıca hacer kelimesinin Türkçe karşılığı.
Taş, kaya. * İsmail Peygamber'in anasının ismi.

hacer

İspanyolca hacer kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. make; manufacture; create; construct, build; fashion, shape; compose; emit; wage, conduct (war, battle); prepare, do; cause; perform; effect; force; render; fabricate; behave, act in a particular manner; live through; be

hacer

İspanyolca hacer kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (general) faire; rendre2. (café) faire 3. (cama) faire4. (escritura) transcrire; mettre au net; mettre au propre; écrire en toutes lettres; rédiger dans tous les détails 5. (acción) faire6. (actuar) agir; faire

hacer

İspanyolca hacer kelimesinin Almanca karşılığı.
v. machen, tun, schaffen, erschaffen, anstellen, herstellen, anfertigen, verfertigen, verrichten, tätigen, erweisen, erwerben, besorgen, bringen, leisten, stellen, bereiten, vornehmen, unternehmen, begehen, wirken, nähen, schneidern, winden

hacer

(Arapça) Kadın ismi 1. Taş, kaya. -Hacer-i Esved Kabe'nin duvarında bulunan meşhur kara taş. 2. Hz. İsmail'in annesi ve Hz. İbrahim'in cariyesinin adı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hacer
hacer