Hacim Sultan

Kısaca: Kolu Açık Hacim Sultan olarak da bilinir. Hacı Bektaş`ın akrabası olan ve O`nunla birlikte Horasan`dan gelen Hacim Sultan`ın asıl adı Recep`tir. Mezarı Uşak`ta Susuz denilen yerdedir. ...devamı ☟

} Kolu Açık Hacim Sultan olarak da bilinir. Hacı Bektaş`ın akrabası olan ve O`nunla birlikte Horasan`dan gelen Hacim Sultan`ın asıl adı Recep`tir. Mezarı Uşak`ta Susuz denilen yerdedir. Hasluck`a göre Vidin`de makamı vardır. Hakında “Vilayetname” düzenlenmiştir. Cemler`de talibe öğretilen makamlar arasında “Meydan taşı” O`na aittir. İnanışa göre bir tahta kılıç olan “Batın kılıcı” Hacı Bektaş tarafından kendisine verilmiş ve eğitici(terbiye edici) olarak görevlendirilmiştir. Bu nedenle Bektaşiler Hacim Sultan`dan çekinirler. "Hak yoluna gitmeyenleri" eğiten biri olarak tanırlar. “Erenlerin Batın celladı” da denilir. Tekke, XX. y. yılın başlarında kullanılmaz durumdadır ve bir mütevelli tarafından yönetilmektedir. Çevresinde Bektaşi köyleri yoğundur. }

İlgili konular

hacı bektaş tarih

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.