Haciz

Kısaca: Haciz Alm. Pfändung (f), Fr. Saise-arrêt (f), İng. Distraint, sequestration. Borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir) ve gayrimenkul (taşınmaz) mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması. İhtiyati haciz: Vadesi gelen borcunu ödemeyen borçlunun, mallarını kaçırmak istemesi gibi hallerde, alacaklının talebi üzerine borçlunun gıyabında, mahkemeden karar alınarak, mallarına el konularak satış ve devrinin önlenmesi. ...devamı ☟

Haciz Alm. Pfändung (f), Fr. Saise-arrêt (f), İng. Distraint, sequestration. Borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir) ve gayrimenkul (taşınmaz) mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması.

İhtiyati haciz: Vadesi gelen borcunu ödemeyen borçlunun, mallarını kaçırmak istemesi gibi hallerde, alacaklının talebi üzerine borçlunun gıyabında, mahkemeden karar alınarak, mallarına el konularak satış ve devrinin önlenmesi.

Normal haciz (İcra-i haciz): Bir alacağın tahsil edilmesi için yapılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, alacaklı lehine, borçlunun mal ve haklarına icra memuru tarafından el konulmasıdır.

Haciz konulabilmesi, takibin kesinleşmesi şartına bağlıdır. Takibin kesinleşmesi; ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi halinde olur. Bu takdirde borçlunun mallarına haciz konulabilir.

Borçlunun elindeki malların haciz ile alınması muhafaza, tedbiridir. Ancak, haczedilen mal alacaklının rızası ile borçluda bırakılabilir.

Borçlunun, borcunu karşılayacak menkul malı var ise gayrimenkulleri haczedilemez.

Haczin sonuçları: Haciz konulan malda borçlunun tasarruf yetkisi (alacaklı lehine) kalkar veya sınırlandırılır.

Haciz zaptı: Haciz yapıldığının ispat vesikasıdır.

Haczi caiz olmayan şeyler: Borçlunun ve ailesinin hayatlarını devam ettirebilmeleri için bazı malların haczine izin verilmemiştir. Devlete ait mallar, borçlunun kendisi ve mesleği için lüzumlu eşya ve elbise, ibadet eşyası ve dini kitaplar, mutfak takımı ve eşyası, şayet borçlu çiftçi ise bunun lüzumlu arazisi, çift hayvanı, zirai aletleri haczedilemez.

Ancak maaşlar, ücretler, sigortalar, emekli maaş ve iratları, borçlu ve ailesinin geçimleri için lüzumlu mikdar ayrıldıktan sonra haczedilebilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

haciz

Osmanlıca haciz kelimesinin Türkçe karşılığı.
Ayıran. Bölen. * Vücudun içindeki bazı uzuvları ayıran karın zarı gibi zarların adı. * Haczeden. Borcunu ödeyemeyenin diğer mallarına el koyan. * Tıb: Bâdemin içindeki bazı oyukları ayıran bölme zarlarına denir. (Bak: Hicab)

haciz

Türkçe haciz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. distraint, sequestration, attachment, confiscation, distress, garnishment, levy, seizure, vesting

haciz

bir alacağın ödenmesi için, borçlunun parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konması. Borçlunun borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda alacaklının istemi ile, borçlunun borca yetecek mal ve haklarına devlet aracılığı ile (icra dairesi tarafından ) el konulması

haciz

Türkçe haciz kelimesinin Fransızca karşılığı.
saisie-exécution, saisie [la]

haciz

Türkçe haciz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Arrest, Pfändung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Haciz
4 ay önce

Haciz, devletin, bireye ait bir alacağı veya bir kamu alacağını tahsil etmek amacıyla, borçlunun maddi değeri olan bazı mallarına el koyması ve bazı durumlarda...

Kanal 6
4 ay önce

Fonu (TMSF), Hayyam Garipoğlu borçları nedeniyle Kanal 6 televizyonuna "haciz tesis" ettiğini açıkladı. TMSF’den yapılan açıklamada, "Kanal 6 isimli kanalın...

Kanal 6, Kuruluş, Kurum, Taslak, Kanal 6
His Musical Career (film, 1914)
3 yıl önce

taşıyıcılar 666 numarada oturan ve taksitlerini ödeyemediği için piyanosuna haciz gelmesini bekleyen yaşlı adamın evine yanlışlıkla yeni bir piyano götürürler;...

His Musical Career (film, 1914), His Musical Career, 1914, 7 Kasım, ABD, Charles Chaplin, Charlie Chaplin, İngilizce, Keystone Studios, Mack Swain, Mack Sennett
Trabzon Müzesi
3 yıl önce

Teophylaktos 1917 yılında iflas edince, bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulmuş ve konak Nemlioğlu ailesi tarafından satın alınmıştır. 15-17 Eylül...

Trabzon Müzesi, Atatürk, Kültür Bakanlığı, Latife Hanım, Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon, İtalya, Ali Galip Bey, Kostaki Teophylaktos
Pana Film
4 ay önce

dolayı Pana Film'e haciz". Diken - Yaramazlara biraz batar!. 21 Aralık 2019.  ^ "Raci Şaşmaz kardeşi Necati Şaşmaz'ın şirketine gelen haciz için 'ticari bağımız'...

Cavit Çağlar
4 ay önce

Ziraat Bankası tarafından Çağlar ve şirketleri üzerine 50 adet ipotek ve haciz koyduruldu. Toplam 11 bankaya borcu olan Çağlar’ın ANAP iktidarı döneminde...

Hamoğlu Holding
3 yıl önce

arşivlendi. https://www.sabah.com.tr/yasam/2014/01/20/kiz-kulesinde-her-aksam-haciz-var20 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. http://www...

Tarım Satış Kooperatifleri Yasası
3 yıl önce

anasözleşmelerde gösterilir. Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık payları rehin veya haciz edilemeyeceği gibi başka bir kooperatif ya da birlikle birleşme hali dışında...

Tarım Satış Kooperatifleri Yasası, 16 Haziran, 2000, Resmi Gazete, ,