Hadım Sinan Paşa

Hadım Sinan Paşa Osmanlı sadrâzamlarından. Doğu Bosna’da Boroviniç isminde asil bir âileye mensuptur.Enderun’da yetişti.

Hadım Sinan Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Doğu Bosna’da Boroviniç isminde asil bir aileye mensuptur.

Enderun’da yetişti. Sarayda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Bosna Sancakbeyliği ile dış hizmete çıktı (1514). Yavuz Sultan Selim’in İran üzerine hareketi sırasında Maltepe mevkiinde (Nisan 1514) Mustafa Paşa yerine Anadolu Beylerbeyi oldu. Çaldıran Savaşında Osmanlı ordularının sağ kanadına komuta etti. Savaş sırasında Şah İsmail’in komutanlarından Ustaclu Mehmed Hanın saldırısını başarıyla karşıladıktan sonra karşı taarruza geçip, Safevi ordusunu arkadan çevirerek zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Savaş sonunda, şehid olan Hasan Paşanın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu (Eylül 1514).

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı dönüşünde daha önceki isyan teşebbüsleri sebebiyle suçlu bulduğu Veziriazam Dukakinoğlu Ahmed Paşayı Amasya’da idam ettirdi ise de boşalan göreve kimseyi getirmedi. 1515 ilkbaharında Sinan Paşayı Dulkadıroğlu Alaüddevle üzerine gönderdi. Hadım Sinan Paşa, Alaüddevle’yi mağlup ettikten sonra başını keserek Yavuz Sultan Selim’e gönderdi ve bu başarısından dolayı boş bulunan veziriazamlık makamı kendisine verildi. Bu vazifede üç ay kalan Sinan Paşanın yerine beşinci defa olmak üzere Hersekzade Ahmed Paşa getirildi. Ancak Hadım Sinan Paşa'nın azledilmesi herhangi bir hata sebebiyle olmadığından kendisine karşı Padişah’ın teveccühü devam ediyordu. Nitekim çok geçmeden Diyarbekir taraflarında İranlıların bazı hareketlerinden dolayı Padişah, Hersekzadeyi azlederek hapsettirdikten sonra yerine tekrar Sinan Paşayı getirdi (1516). Hadım Sinan Paşa, Mısır Seferine hazırlanan ordunun seraskeri olarak Diyarbekir’e gönderildi. Daha sonra Elbistan Ovasında Sultan Selim’in kuvvetlerine katıldı. Mercidabık Savaşının kazanılmasında büyük kahramanlıklar gösterdi (1516). Kansu Gavri’nin yerine Mısır Memluklu tahtına çıkan Tomanbay’ın mücadeleye devam etmesi üzerine Selim Han, onu dört bin kişilik kuvvetle Gazze üzerine gönderdi. Sinan Paşa, Gazze’yi kısa sürede fethetti. Daha sonra Ridaniye Savaşında Yavuz Sultan Selim, El-Mukattam Dağını dolaşarak Mısır ordularının gerisine sarkarken, Sinan Paşayı ise kendi yerine Osmanlı merkez kuvvetlerinin başında bıraktı. Şiddetli saldırılarla geçen savaşı kaybetmek üzere olduğunu anlayan Tomanbay, bütün kuvvetleri ile Selim Hanı öldürmek için otağ-ı hümayuna saldırdı. Yavuz Sultan Selim düşmanı geriden çeviren kuvvetlerin başındaydı. Memluklar, merkez kuvvetleri başındaki Sinan Paşayı padişah zannederek bütün kuvvetleriyle bu hatta saldırdılar. Sinan Paşa göğüs göğüse yapılan bu çarpışmalar sonucu şehid düştü.

Savaşın kazanılmasından sonra Yavuz Sultan Selim, cesur, gözüpek, cihangir ve aynı zamanda muvaffakiyetli olan bu değerli vezirinin vefatından pek müteessir oldu ve “Yusuf aleyhisselamın tahtına nail oldum, fakat Sinan gibi sadık ve cesur serdarımdan ayrıldım!” sözleriyle elemini dile getirdi.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları< li> Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Hadım Sinan Paşa ilgili konular

  • Hadım Sinan Paşa

   Hadım Sinan Paşa Osmanlı sadrâzamlarından. Doğu Bosna’da Boroviniç isminde asil bir âileye mensuptur.Enderun’da yetişti.
  • Sinan Paşa (Hoca Paşa)

   Sinan Paşa (Hoca Paşa) On beşinci asır müderrislerinden ve edebiyatçı. İstanbul’un ilk kadısı büyük âlim Hızır Beyin oğludur. İsmi
  • Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa

   Cığalazade Yusuf Sinan Paşa ya da Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa (d. ? - ö.
  • Cığalazade Sinan Paşa

   Cığalazade Yusuf Sinan Paşa ya da Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa (d. ? - ö.
  • Mimar Davud Ağa

   Mimar Davud Ağa (? - 1599), Mimar Sinan`ın kalfalarından olup, Sinan`ın vefatından sonra Osmanlı Devleti`nin baş mimarlığına getirilmiştir
  • Sinan Paşa Camii Şadırvanı

   Sinan Paşa Camii`nde 1555`te Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sinan Paşa Şadırvanı`nın üstü havuzdaki suyun kirlenmemesi için mer
  • Mimar Sinan'ın eserleri

   Mimar Sinan toplam 375 mimari eser vermiştir.
  • Sinan Paşa Camii, Prizren

   Sinan Paşa Camii, MS. 1615 (hicrî 1024) yılında Kosova’da bulunan Osmanlı-Türk eserleri içinde en ünlülerinden biridir. Sinan Paşa tarafı