Had��M Ali Pa��A

ISO 639:h

Dede Ömer Ruşeni

Dede Ömer Ruşeni Osmanlılar zamanında yetişen evliyanın büyüklerinden. Halvetiyye tarikatının, Ruşeniyye kolunun kurucusudur. Aydın’ın Güzelhisar köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Şiirlerinde Ruşeni mahlasını kullanırdı. 1487 senesinde Tebriz’de, Ku...

Rahşiye

Atlar için yazılmış kaside. Nesib bölümünde atlar övülür. Nef’î’nin Sultan Dördüncü Murad’ın atlarını övdüğü rahşiyesi meşhurdur. Divan Edebiyatı'nda bir kaside türüdür. Diğer kasidelerden konusu bakımından ayrılık gösterir. Şekil yönünden diğer kasid...

Atmosfer (birim)

Deniz seviyesinde ve normal hava koşullarında atmosfer basıncı. Açık hava basıncı olarak da bilinir.

El-Hâdî bin el-Nizâr

El-Hâdî bin el-Nizâr ya da Ebû Ali Hasan; ( Doğum: Hicrî 470 / M. 1076, Kahire - Ölüm: Hicrî 530 / M. 1136, Lamasar Kalesi ) ''"Elemût Birinci Gizlenen-İmâmı"''. Hicrî 490-530 / M. 1097-1136 yılları arasında Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî B...

Ahli-Hak

Ahli-hak, çoğunlukla İranlı Kürt toplum arasında yaygın olan bir İslam türevi dindir. Ahli-Hak'a inananlar Ali'yi (Dördüncu Halife) ("Allah'ın aslanı" diye adlandırırlar).

alim

Alim geniş bir genel kültür sahibi olup, belli bir mevzuda da derinleşerek yetişmiş, mütehassıs (uzman) kimse. İnsanların bütün ilim dallarına vakıf olması normal olarak imkansızdır. Her geçen gün ilerleyen ve değişen fen bilgilerinin bile, ancak sadece b...

Kuba Hanlığı

Kuba Hanlığı'nın sınırları,komşuları ve diğer Güney Kafkasya Hanlıkları.Kuba Hanlığı kırmızı sınırlar içerisindedir.

Barye

Hasan Hüsameddin Uşaki

Hasan Hüsameddin Uşaki Uşakilik tarikatının kurucusu ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan olup, lakabı Hüsameddin’dir. 1475’te Buhara’da doğdu. Soyu Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Hacı Teberrük isminde bir tüccarın oğludur. Anad...