Had��M Sinan Pa��A

ISO 639:h

Rahşiye

Atlar için yazılmış kaside. Nesib bölümünde atlar övülür. Nef’î’nin Sultan Dördüncü Murad’ın atlarını övdüğü rahşiyesi meşhurdur. Divan Edebiyatı'nda bir kaside türüdür. Diğer kasidelerden konusu bakımından ayrılık gösterir. Şekil yönünden diğer kasid...

Cığalazade Hanı

Cığalazade Hanı, Bağdad Şorca`da Mercan Han`ın karşısında bulunan han.

Atmosfer (birim)

Deniz seviyesinde ve normal hava koşullarında atmosfer basıncı. Açık hava basıncı olarak da bilinir.

Sünbül Efendi

Osmanlılar zamânında, İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Yûsuf bin Ali’dir. Dedesi Kaya Bey diye anılmıştır. Lakabı Sinânüddîn ve Zeynüddîn’dir. Sünbül Sinân diye şöhret buldu. Zamânının büyüklerindendi. 1529 (H.936)’da İstanbul’da vefât et...

Dede Ömer Ruşeni

Dede Ömer Ruşeni Osmanlılar zamanında yetişen evliyanın büyüklerinden. Halvetiyye tarikatının, Ruşeniyye kolunun kurucusudur. Aydın’ın Güzelhisar köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Şiirlerinde Ruşeni mahlasını kullanırdı. 1487 senesinde Tebriz’de, Ku...

Sina çölü

Sina Yarımadası (Mısır'da: sina سينا ; Arapça: sina'a سيناء; çoğu Semitik dilde Sinin; İbranice: sinai סיני) Mısır'da yer alan, kuzeyde Akdeniz'le ve güneyde Kızıldeniz'le çevrili kabaca üçgen şekilli yarımada.

Sina

Sina Yarımadası (Mısır'da: sina سينا ; Arapça: sina'a سيناء; çoğu Semitik dilde Sinin; İbranice: sinai סיני) Mısır'da yer alan, kuzeyde Akdeniz'le ve güneyde Kızıldeniz'le çevrili kabaca üçgen şekilli yarımada.

Mimar Sinan

Sümbül Efendi

Sünbül Efendi İstanbul’un büyük velîlerinden. Sünbüliyye Sufi tarikatının kurucusudur (ayrıca Sunbuli olarak da söylenir). Sunbuliyye Halveti kelimesi kökünden türemiş bir tarikattır (ayrıca Halveti ve Halvetiye diye söylenir).