Hadi H��N

Kadı Şüreyh

Kadı Şüreyh Künyesi Ebu Ümeyye’dir. 698 (H. 79)de 120 yaşının üzerindeyken vefat ettiği rivayet edilir. Babası Kinde Kabilesinden Hani isimli bir zattı. Hani, kabilesi namına elçi olarak Medine’ye gelmişti. Resulullah’ı görünce Müslüman oldu. Resulullah o...

Delta metodu

Delta Metodu istatistikte, bir asimtotik normal istatistiki tahmin edicinin fonksiyonu için bu tahmin edicinin sınırlayıcı varyans bilgisi kullanılarak yaklaşık bir olasılık dağılımı türetme metodudur. Delta metodu merkezi limit teoreminin genelleştirilmi...

Zeyneddin Hafi

Zeyneddin Hafi on dördüncü ve on beşinci asırlarda yaşamış evliyanın büyüklerinden ve Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden. Halvetiyye yolunun kollarından olan Zeyniyye yolunun kurucusudur. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali'dir. Künyesi, Ebu B...

Amre Binti Abdurrahman

AMRE BİNTİ ABDURRAHMAN Medine'de yedinci ve sekizinci yüzyıllarda yetişmiş olan hadis ve fıkıh alimi kadın Tabii. İsmi, Amre binti Abdurrahman bin Sa’d bin Zürare el-Ensariyye en-Neccariyye’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 724 (H.106) senes...

hadi

Hâdî (Arapça الهادي), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Sonlu farklar yöntemi

Sonlu farklar yöntemi bir sayısal yöntemdir. Sonlu fark denklemlerinden faydalanır. Bu denklemler ile diferansiyel denklemlerin analitik çözümlerine yaklaşılır.

Bişr-i Hafi

BİŞR-İ HAFİ Evliyanın büyüklerinden. İsmi, Bişr bin Haris bin Abdurrahman Hafi olup, künyesi Ebu Nasr'dır. Bişr-i Hafi diye meşhur olmuştur. 767 (H. 150) senesinde Merv'in Bekird bölgesinde doğdu. 841 (H. 227) senesinde Bağdat'ta vefat etti. Kabri ziyaret...

Görünür derinlik

Kırılma indisi küçük olan bir ortamdan, kırılma indisi büyük olan bir ortama bakan gözlemci, kırılma indisi büyük olan ortamdaki bir cismi olduğundan daha yakın olarak görür. Bununla birlikte; kırılma indisi büyük olan bir ortamdan, kırılma indisi küçük o...

true as steel

''True as Steel'', Alman heavy metal grubu Warlock'ın üçüncü albümüdür. Vertigo Records etiketiyle piyasaya sürülmüştür. Bu albümle grup Avrupa dışında da tanınmaya başlamış, "Fight for Rock" adlı şarkılarına çektikleri klip ise MTV'de yayınlanan Headbang...

Sadeddin Teftazani

Sadeddin Tef İslam alimlerinin en büyüklerinden. İsmi,Mes'ud bin Ömer'dir. 1322 (H. 722) senesinde Horasan'da Nesa civarındaki Teftazan kasabasında doğdu. 1839 (H. 792)de Semerkant'ta vefat etti. İlmini Kutbüddin Razi ve Adudüddin-i ici'den öğrendi. Te...