Hadid Suresi (Arapça: سورة الحديد) Kur'an'ın 57. suresi. Surenin ilk 9 ayeti Mekke’de diğer ayetleri Medine’de indirildiğine inanılmaktadır Sure 29 ayetten oluşur, ismini 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen “hadid” kelimesinden alır.

HADID (türkçe) anlamı
1. Demir
2. çelik. Sert
3. kavi olan.
4. Çabuk kavrayışlı
5. keskin
6. öfkeli
7. hiddetli
8. titiz
9. Hudut ve sınır komşusu.
HADID (türkçe) anlamı
10. (Arapça) Erkek ismi 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli
11. hiddetli
12. şiddetli
13. titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı.

Hadid hakkında bilgiler

hadid ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Hadid Suresi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hadid Suresi

Hadid Suresi, Kur`an-ı Kerim`in elli yedinci sûresi. Surenin ilk dokuz ayeti Mekke`de diğer ayetleri Medine`de devrinde nazil olmuştur.

Ay

Ay, dünyanın tek doğal uydusu. Dünyanın çapının dörtte birinden biraz fazla olan çapı ile güneş sistemi içinde en büyük uydulardan biridir. Dünya etrafında her kameri ayda bir eliptik yörünge etrafında dönüşünü tamamlar. Dünya ve güneşe kıyasla yerine bağlı olarak ...

Cem

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir.

Fatımat-üz Zehra

Fatımat-üz Zehra Peygamber efendimizin, hazret-i Hadice validemizden olan en küçük ve en sevdiği kızı. Hazret-i Ali’nin zevcesi ve hazret-i Ömer’in kayın validesidir. Fatıma validemiz; aklı, zekası, hüsn ü cemali (güzelliği), zühdü (dünyaya düşkün olmaması), takvası ...

Gayb

Gayb, İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz alem.

Levh-i Mahfuz

Levh-i mahfuz Allahü tealanın takdir ettiği ve kainatta olacak şeylerin yazılı bulunduğu levha. “Kitab-ı mübin”, “kitab-ı meknun”, “kitab-ı ma'kum” gibi isimleri de vardır. Onda yazılı olanlar, artma ve eksilmekten, şeytanların tecavüzünden, değiştirilmekten ...

Zahir

Ortaya çıkan, bir şeyin üstüne çıkan, üstün gelen, galip gelen. Bir fıkıh usûlu terimi olarak zâhir bir lâfız çeşidi olup şöyle tarif edilir: Anlaşılması için dış bir karineye muhtaç olmayacak şekilde bu anlama açık olarak delâlet eden, fakat te'vîl ve tahsîs ...

Incil

Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir.

Hatim

Hatm veya hatim, Kur'an'ın yüzünden veya ezberden baştan sona okunmasıdır. Okuyana hatim veya hafız denir. Anlamını bilmese bile İslam dünyasında Kuran'ı küçük yaşta ezberlemek bir peygamber tavsiyesidir. Ramazan ayında hatim indirmek, camide imama uyarak hatmi takip etmek gelenek ...


Maalesef! Bir hata oluştu.

hata oluştu.