Hadid Suresi (Arapça: سورة الحديد) Kur'an'ın 57. suresi. Surenin ilk 9 ayeti Mekke’de diğer ayetleri Medine’de indirildiğine inanılmaktadır Sure 29 ayetten oluşur, ismini 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen “hadid” kelimesinden alır.

HADID (türkçe) anlamı
1. Demir
2. çelik. Sert
3. kavi olan.
4. Çabuk kavrayışlı
5. keskin
6. öfkeli
7. hiddetli
8. titiz
9. Hudut ve sınır komşusu.
HADID (türkçe) anlamı
10. (Arapça) Erkek ismi 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli
11. hiddetli
12. şiddetli
13. titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı.

Hadid hakkında bilgiler

hadid ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hadid Suresi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hadid Suresi

Hadid Suresi, Kur`an-ı Kerim`in elli yedinci sûresi. Surenin ilk dokuz ayeti Mekke`de diğer ayetleri Medine`de devrinde nazil olmuştur.

Ay

Ay, dünyanın tek doğal uydusu. Dünyanın çapının dörtte birinden biraz fazla olan çapı ile güneş sistemi içinde en büyük uydulardan biridir. Dünya etrafında her kameri ayda bir eliptik yörünge etrafında dönüşünü tamamlar. Dünya ve güneşe kıyasla yerine bağlı olarak ...

Cem

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir.

Fatımat-üz Zehra

Fatımat-üz Zehra Peygamber efendimizin, hazret-i Hadice validemizden olan en küçük ve en sevdiği kızı. Hazret-i Ali’nin zevcesi ve hazret-i Ömer’in kayın validesidir. Fatıma validemiz; aklı, zekası, hüsn ü cemali (güzelliği), zühdü (dünyaya düşkün olmaması), takvası ...