Hadid Suresi

Kısaca: Hadid Suresi, Kur`an-ı Kerim`in elli yedinci sûresi. Surenin ilk dokuz ayeti Mekke`de diğer ayetleri Medine`de devrinde nazil olmuştur. ...devamı ☟

Hadid Suresi, Kur`an-ı Kerim`in elli yedinci suresi. Surenin ilk dokuz ayeti Mekke`de diğer ayetleri Medine`de devrinde nazil olmuştur. Sure yirmi dokuz ayetten oluşur. Sure ismini yirmi beşinci ayetlerde geçen ve demir anlamına gelen hadid kelimesinden alır.

Hadid Suresinde Allah`ın sıfatlarından ilim ve kudretinden, iman etmenin ve ihsanda bulunmanın gerekliliğinden müminler ile münafıkların ahiretteki durumlarından, dünya hayatının anlamından, Hıristiyanlıktaki ruhban anlayışından bahsedilir.

hadid suresi

Osmanlıca hadid suresi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hadid suresi
1 yıl önce

Hadid Suresi (Arapça: سورة الحديد) Kur'an'ın 57. suresidir ve 29 ayetten oluşur, ismini 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen “hadid” kelimesinden...

Hadid Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Zilzal Suresi
1 yıl önce

Zelzele Suresi (Arapça: سورة الزلزلة ,Sūrat'ul Zelzele) veya Türkçeye yerleşmiş ismiyle Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir. Sure 8 ayetten...

Muhammed Suresi
1 yıl önce

Muhammed Suresi (Arapça: سورة محمد) Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi. Sure, 38 ayetten oluşur. Sure ismini 2. ayette geçen Muhammed kelimesinden alır. Medine'de...

Muhammed Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Demir (anlam ayrımı)
4 yıl önce

(d. Ordu, 20 Nisan 1964) Kemal Demir (d. 1921, Sürmene, Türkiye), Türk siyasetçi. Hadid suresi - Arapçada demir anlamına gelen sure Karademir Özdemir...

Demir (anlam ayrımı), Atom numarası, Bahadır Demir, Cem Demir, Demir, Demir Demirkan, Demir Hisar, Demir Muhafızlar, Demir Sabancı, Demir Çağı, Element
Arş
1 yıl önce

ayette, Mü'min suresi 7. ve 15. ayetlerde, Zuhruf suresi 82. ayette, Hadid suresi 4. ayette, Hakka suresi 17. ve 32. ayetlerde, Tekvir suresi 21. ayette ve...

Kâfir
5 yıl önce

Belirtilen özgün kaynak: İbn Manzûr. Lisânü'l-Arab. c: V. s.145 vdd. ^ Hadid Suresi, 20. ayet. Türkçe meâli. ^ Kılavuz, Ahmed Saim. a.g.e. s.70. ^ Kılavuz...

Kâfir, Arapça, Ehl-i Sünnet, Eş`ari, Fakih, Hristiyan, Küfür, Küfür (din), Museviler, Mümin, Münafık
Sure
1 yıl önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Kur'an
1 yıl önce

birinin kütle numarasıdır. Kur’ân'da demirden bahseden sure Hadid Suresi Kur’ân'ın 57. suresidir. İddialara göre Kur’ân'da geçen bazı sözcüklerin buna benzer...

Kuran-ı Kerim, İslamiyet, Din, Vahiy, Kitap, Hz. Muhammed, 610, 622, 632, Abdest, Ahiret, Akide, Alak, Ali, Allah, Arapça