Hafîz (Arapça: الحفيظ), Arapça'da "korumak, ezberlemek" anlamına gelen hıfz (حفظ) kökünden türemiş bir sıfattır ve "koruyan, ezberleyen" demek olup şu anlamlara gelebilir:

Hafız

Hafız ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hafız

hafız

koruyan, saklayan. kuran'ı bütünüyle ezbere bilen ve okuyabilen kimse. (öğrenci dilinde) birşeyi anlamadan ezberleyen, ezberci.

hafız

Türkçe hafız kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Hafiz] n. Hafiz

hafız

Türkçe hafız kelimesinin Fransızca karşılığı.
qui connait le coran par cìur

Yanıtlar