Hafız Osman Paşa

Osman

Osman aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Gazi Osman Paşa

Osman Nuri Paşa (1832, Tokat - 1900, İstanbul), Osmanlı Ordusu'nda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış, Plevne Muharabeleri'ndeki üstün savunmasının ardından Sultan II.

Hafız Osman Efendi

Hafız Osman Efendi Osmanlı alim ve hatatlarından. İsmi, Osman olup, 1642 (H. 1052) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Haseki Camii müezzini Ali Efendidir. 1698 (H. 1110) tarihinde İstanbul’da vefat edip, müdavimi olduğu Kocamustafapaşa’daki Sünbül Efendi...

Topal Osman Ağa

Hacı Topal Osman Ağa (1883, Giresun - 2 Nisan 1923, Ankara) Türk asker, milis yarbayı. Mustafa Kemal Paşa'nın Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanı.

Osman Durali

Osman Durali (Osman Duraliev)

Osman Nuri Paşa

Osman Nuri Paşa aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Osman Nuri Paşa (asker)

Osman Nuri (1832, Tokat - 1900, İstanbul), Türk asker. ''Gazi Osman Paşa'' olarak bilinir.

Şhaplı Osman Ferit Paşa

Şhaplı Osman Ferit Paşa (1844 - 19 Temmuz 1912), Birinci Ferik, Taşkışla Komutanı, Şeyhül Harem (Medine'deki kutsal türbenin muhafızı, koruyucusu ve Peygamberin kabrinin bekçisi), Sultan Abdülaziz'in yaveri, Osmanlı Ordusu Generali.

Osman Nuri Akçokraklı

Osman Nuri Akçokraklı (Osman Nuri Asanoğlu, Osman Asanoviç; Osman Nuri Asanoviç) (1879-1938) Kırımlı tarihçi, etnograf, paleograf, sanat tarihçisi, coğrafyacı ve yazar.

Osman Tufan

Osman Nuri Tufan, (d. 1889-, Üsküp, Osmanlı İmparatorluğu - ö. 1944), İstanbul, Türkiye) Türk Tuğgeneral, Kurtuluş Savaşı boyunca Fransızların işgali altında bulunan Klikya Cephesi 'ndeki hizmetleri ile bilinir.