Haf��Z (Islam)

ISO 639:h

İslam Sanatı

Ebu'l A'lâ el-Mevdudî

Eb'l A'la Mevdudi (أبو الأعلى المودودي) (d. 25 Eylül 1903, Haydarabad - ö. 22 Eylül 1979), Müfessir, âlim, yazar.

Hat

Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.

Fergana Kağanlığı

1141 yılında Batı Karahanlı Devleti, Karahıtaylar'ın istilasına uğrayınca, Fergana'da merkezi Özkend olmak üzere müstakil bir Karahanlı devleti kuruldu. İlk hükümdarı, Gelâleddünye ve'd-dîn Hüseyin bin Hasan olup, Fergana kağanları, Türkçe Tuğrul Kara Hak...

Z (anlam ayrımı)

;Z veya z* Z - Latin alfabesinde son harf* Z - Z-Net tarafından yayımlanan aylık dergi * Z - yönetmenliğini Costa Gavras'ın üstlendiği 1969 yapımı film* Z - bozon zayıf etkileşimin aracı parçacığı* Z - Z-DNA, çift sarmal DNA'nın olası modellerinden biridi...

Cahiliyye

Saltuk Buğra Han

Türk Müslümanlığı

Türk Müslümanlığı tabiri, İslam`ın Türk kültürü ile mezcolmuş, bu kültür tarafından yorumlanmış hali ve yaşanış biçimini ifade eder.

Z (anlam ayrım)

Bu ansiklopedide Z başlıklı üç madde bulunmaktadır: