Hakan Demir (M��Zisyen)

Esenyurt Hakan Şükür Şehir Stadyumu

Hakan Şükür Şehir Stadı veya Esenyurt Hakan Şükür Şehir Stadı Esenyurt İstanbul'da inşa edilmiş stadyumlardan biridir. Temeli 2010 yılında atılan stadyumun adı ilk olarak Esenyurt Stadı'ydı. Daha sonra Esenyurt Belediyesi'nin başvurusu üzerine stadın is...

Modüler aritmetik

x in m e bölümünden elde edilen kalan y ise modül m ye göre x, y ye denktir denir ve x=y(mod m) şeklinde gösterilir.Kısaca bir sayının mod sayısına bölünmesinin sonucunda kalan sayı, ilk sayıya denk olur.

Kaldırılabilir tekillik

kaldırılabilir tekillik veya daha düzgün bir söylemle, bir holomorf fonksiyonun kaldırılabilir tekilliği, fonksiyonun görünüşte holomorf olmadığı; ancak daha yakın bir incelemeden sonra fonksiyonun tanım kümesinin bu tekilliği de içerecek şekilde genişlet...

Bilgi-66

Çinkoyla kaplanmış demire galvanize demir denir.

Anten Gökadası

Gökada

Poligama fonksiyonu

poligama fonksiyonu' eşitliğin soludur ve türevin kuvvetine ''m'' konulduğunda eşitliğin sağ tarafındaki gama fonksiyonu'nun logaritma'sının

Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu

Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu, ''genel Möbius grubu''nun alt grubu olup M\ddotob(\mathbbH) ile gösterilir. ''Üst yarı düzlem''i koruyan bu grup ''Riemann küresi'' üzerinde tanımlıdır. M\ddotob(\mathbbH) nin etkisi altında ''hiperbolik doğru''lar yine...

Demir bağlama kapasitesi

Toplam demir bağlama kapasitesi (TDBK) tıbbi bir laboratuar testidir. Test; serumdaki demir bağlayan bölgelerin ne dereceye kadar doyurulabildiğini ölçmektedir. Serumdaki demir bağlayan grupların neredeyse tamamının transferrin üzerinde bulunmasından dola...

Pas

Pas Demirin nemli ve karbondioksitli havada meydana getirdiği oksitli, hidroksitli ve karbonatlı bileşiklerinin bir karışımı. Nemsiz ortamda demir oksitlediğinde, üzerinde koruyucu özelliğe sahip bir tabaka hasıl olur. Bu tabaka nemi gördüğü zaman pas hal...

önek

Önek, öntakı ya da prefiks (Fransızca: ``prí©fixe``): Kök sözcüğün başına gelen eklere denir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan ön ekler ile yeni sözcük türetimi yapılmaz. Türkçe kökenli tek ön ek, sıfatların başına gelerek anlam güçlendirmeye yar...