HALBUKI (türkçe) anlamı
1. (Hâl bu ki) Hakikat ve doğrusu şudur ki
2. öyle iken.
HALBUKI (türkçe) anlamı
3. oysa
4. oysaki
HALBUKI (türkçe) ingilizcesi
1. conj. whereas
2. however
3. but
4. while
HALBUKI (türkçe) fransızcası
1. en réalité
2. pourtant
3. cependant
4. mais
5. or
HALBUKI (türkçe) almancası
1. jedoch
2. indessen tatsächlich
3. aber
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fey

Fey düşmanla muharebe bittikten sonra,İslamiyeti kabul etmeyenlerden sulh yoluyla veya zorla alınan mallar. Harpte zorla alınan mala ise “ganimet” denir. Feyin hepsi, bütün Müslümanlara verilir veya onların umumi ihtiyaçları için harcanır. Bunun için de beytülmale, yani devlet ...

Maser

Maser Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanyetik dalga. Maser, önceleri ilk maserin mikrodalga frekansında çalışması sebebiyle İngilizce (Mikrovawe Amplification by stimulated Emission of ...

Mina

Mina Mekke'nin doğusundaki dağların eteğinde ve buradan Arafat'a giden yol üzerinde bulunan bir yerin adı. Hac ibadetini yaparken, kurban kesmek ve Cemre yerini gösteren duvarın dibine taş atmak için gidilen yer. Peygamber İbrahim Halilullah'ın oğlu İsmail'i (aleyhisselam) kurban ...

Petrol

Petrol, hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latince’de taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur.

Tardigrada

Tardigrada Eklembacaklı hayvanların, ilkel-eklembacaklılar (Malacopoda) alt dalının bir sınıfı. Türleri tardigrat olarak bilinir. Denizlerde, tatlı sularda, rutubetli kumlarda yosun ve likenlerin arasında yaşayan çeşitleri vardır. Mikroskobik eklembacaklılardır. Boyları toplu ...

Testament

Testament, 1983 yılında kurulan Berkeley, Kaliforniyalı bir thrash metal grubudur. Gruptan, 1980'lerin en popüler thrash metal gruplarından biri olarak bahsedilmektedir.