Hale sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Hale (anlam ayrımı)

Hale sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: * Hale * HALE

Yanıtlar