Halid Ziya Uşaklıgil

Halid Ziya Uşaklıgil (1866 – 27 Mart 1945), Servet-i Fünun ve Cumhuriyet dönemi Türk yazarı. Bazı edebi yazılarını Hazine-i Evrak dergisinde Mehmet Halit Ziyaeddin adıyla yayımlamıştır.

Halid Ziya Uşaklıgil

Halid Ziya Uşaklıgil ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Halit Ziya Uşaklıgil

Yanıtlar