--}}

Halifelerin Listesi

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.

Dört Halife DönemiEmeviler Dönemi

Abbasiler DönemiFatımi Halifeler

Kahire`de hüküm sürmüş olan Şii halifeler. Sünniler tarafından halife kabul edilmezler.
Memluk Himayesi DönemiOsmanlı DönemiII. Abdülhamit`e kadar halife ünvanı seyrek olarak kullanılmıştır.
Son Halife

Halifeliğin kaldırılması

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.