Halil Hulki Aydın, ''(d. 1869 Siirt, Türkiye - ö. 1943)'', Türk siyasetçi.

Halil Hulki Aydın

Halil Hulki Aydın, (d. 1869 Siirt, Türkiye - ö. 1943), Türk siyasetçi. Siirt Müftüsü olarak görev yaparken Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Siirt üyesi olarak seçilmiştir. Daha sonra TBMM'ne I.Dönem Siirt milletvekili olarak katılmıştır. II., III., IV., V. ve VI. Dönemde de Siirt Milletvekilliği yapmıştır. Şer'iye Encümenliği üyeliğinde bulunmuştur. "Şer’iye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin" kaldırılmasıyla ilgili 429 numaralı kanun teklifi O ve 50 arkadaşı tarafından hazırlanmıştır. MİLLİ MÜCADELEDE DİN ADAMLARI I (İÇİNDEKİLER)

Yanıtlar