Halkın Yükselişi Partisi

==HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ ==left Genel Başkanı : Prof. Dr.

}

HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ

 Genel Başkanı  : Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
 Kuruluş Tarihi  : 16.02.2005
 Kurucusu   : Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
 Siyasi Görüşü  : Türkiyeci,
     : insan merkezli,
     : yenilikçi sosyal piyasa modelini esas alan,
     : akılcı ve insancıl bir partidir. 
 Genel Merkez adres: Nenehatun Cad. No:103 7-8 06700
      G.O.P. Ankara
 Telefon   : 0312 4480621(4 hat)
 Faks    : 0312 4476968
 İnternet sayfası : www.hyp.org.tr
Halkın Yükselişi Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Yasar Nuri ÖZTÜRK`ün 16.02.2005 tarihinde kurmuş olduğu demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerini benimseyen bir Cumhuriyet partisidir.

Kimlik Bilgileri

DEMOKRASİ anlayışı; katılımcı, çoğulcu ve uzlaşmayı esas alan bir demokrasidir.

LAİKLİK anlayışı; toplum yaşantısında ve kamu yönetiminde beşeri hukukun uygulanmasını; kişilerin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olmalarını ve bu özgürlüklerini diledikleri gibi yaşayabilecekleri ortamın ve koşulların gerçekleştirilmesine ve korunmasını esas alır.

SOSYAL DEVLET anlayışı; Anadolu değerleriyle bezenmiş, çağdaş sosyal demokrat politikaların uygulanmasını içerir.

HUKUK DEVLETİ anlayışı; insan hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin hassas ve özenli bir debge ile gerçekleştirilmesine ve hukukun üstünlüğü ilkesinin bu bağlamda esas olarak kabulünü ve uygulamasını öngörür.

  YÖNETİM İLKESİ; Türkiye`yi Türkiye`den yönetmektir.
  REHBERİ; akıl ve bilimdir.
  FELSEFESİ; insan odaklı olup, temel değerleri sevgi ve hoşgörüdür.


Çalışmalarını halk için, halkla beraber vatanseverlik bilinci içinde yürütür.

  VATANSEVERLİĞİ; doğudan batıya uzanan, güneyden kuzeye genişleyen tüm ülke düzeyinde
yaşayan bütün insanların geçmişlerine sahip çıkarak, geleceklerini birlikte düşünmeleri,
bugünü birliktelik, eşitlik, kardeşlik, fedakarlık, sahiplenme ve sadakat duygularıyla dolu
olarak yaşamaları, her halkası birbirine eşit ve aynı güçte sevgi bağı ile bağlanan dostluk
zinciri oluşturmaları olarak tanımlar ve kabul eder.'


'''Partinin amacı''', programında kayıtlı ilkeler yönünde ve bu tüzüğün bu partiye katılan her bireyi bağlaması koşuluyla yapılacak siyasetlerle, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmış bir Türkiye vücuda getirmektir.

Partimiz; amaç ve hedeflerine ancak, Mustafa Kemal ATATÜRK`ün belirlediği muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma ülküsünden ve aziz milletimizin tarihsel, ruhsal ve ulusal değerlerinden alacağı güç ve ilhamla, özgürlükçü ve katılımcı demokratik düzen içerisinde ulaşılabileceğine inanır.

Partimiz; Türkiye`nin; bilgi toplumuna yaraşır bir bilim ve teknoloji üretimi ile sosyal, diplomatik, askeri ve ekonomik alanlarda küresel bir güç olarak yücelmesini sağlayacak diriliş ve yükseliş mücadelesini onur bilenlerin vücut verdiği bir siyasal kurumdur.

Halkın Yükselişi Partisi, kadına verdiği önemi`` kurucular listesinde %20, merkez yönetim kurulunda %22, il ve ilçe teşkilatları yönetiminde %47 kadın oranını sağlayarak göstermektedir. Demokrasinin en önemli gereği olan temsil edilebilme ilkesini korumak adına Türkiye`deki %52lik kadın nüfusuyla doğru orantılı olarak milletvekili listelerine en az %40 kota koymuş ve Türk siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir.

Halkın Yükselişi Partisi neden kuruldu?``

Küresel sömürü talanına son vermek için,Toprağımızın nimetleri bu ülkenin çocuklarının hakkıdır. Bu hakkı onlara vermek için ,

AB`nin egemenliğimizi tahrip etmesini durdurmak için ,

Özelleştirme adı altında temel kurumlarımızın satılmasına seyirci kalmamak için,

Vergi yükünün yoksul ve dar geçimlilere bindirilmesine son vermek için,

Borç alarak tüketen bir toplumdan, istihdam yaratarak üreten bir topluma geçişi sağlamak için,

Adaleti siyasetin ve dinciliğin tasallutundan kurtarmak için,

Her yurttaşımızın ülkesiyle övünmesini sağlamak için kurulmuştur.

Linkler

HYP resmi sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Halkın Yükselişi Partisi
Halkın Yükselişi Partisi