Halk öyküsü

Halk hikâyesi veya halk öyküsü, toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk edebiyatı ürünlerine verilen ad. Ayrıca, bazı halk bilimciler halk öyküsünü: "Çağdaş çağlara yaklaştıkça geçirdiği değişimle destanların yerini tutan halk ürünü." olarak görmüştür.

düzenle|Mayıs 2007

Halk hikayeleri, destanların devamı olarak ortaya çıkar. Halk hikayelerini aşıklar (halk şairleri)anlatır.Genellikle konusu aşk, ilahi aşk, adalettir. Olayları ve konusu olağanüstü olabilir.

Kaynağını gerçek yaşamdan alan, anlatıya sazın - ezginin eşlik ettiği, ses ve mimiklerin kullanıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Boyutları açısından ikiye ayrılır:

1)Efsaneden, masaldan ya da gerçek yaşamdan alınmış, bir tek olay çevresinde geçen, yapısı basit, kısa hikayelerdir. Türküleriyle birlikte en çok iki saatlik anlatma süresi vardır.

2)Daha çok kalabalık kişileri, birbiri ardından gelen beklenmedik durumları ve bunun sonucu olarak da az çok çapraşıklaşan olayları birbirine ekleyerek anlatıya uzun bir süre sağlayan hikayelerdir.Bu hikayeler 1-7 gece devam edebilir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Halk öyküsü ilgili konular

 • Halk öyküsü

  Halk hikâyesi veya halk öyküsü, toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden k
 • Battalname

  8. yüzyılda Emevi - Bizans savaşlarında ün kazanan Arap komutan Battal Gazi`nin efsanevi yaşamı çevresinde oluşan halk öyküsü.
 • Gao cubao

  Çinli yazar.1949 yılında, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna katıldıktan iki yıl sonra, 22 yaşındayken yaşam öyküsünü anlatmaya başladı ve b
 • Geyikler, Annem ve Almanya

  Geyikler, Annem ve Almanya öyküsü ile
 • Hande Baba

  Hande Baba 22 Eylül 1968’de İstanbul’da doğdu. Eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra yirmi dört yıl inşaat sektöründe üst düzey y
 • Vis ü Ramin

  Vis ve Ramin (Farsça: ویس و رامین/ ''Vis ü Ramin'' ), İran edebiyatında klasik halk öyküsü.
 • Bir Aşk Masalı

  ''Bir Aşk Masalı'', yönetmenliğini Ejder İbrahimof'un yaptığı 1978 yılı konusunun eski bir Türk halk öyküsü olan Ferhat ile Şirin mesne
 • Arzu ile Kamber

  Arzu ile Kamber, birbirlerini kardeş sanarak büyüyen iki gencin aşklarını anlatan ve 16.-17. yüzyılda ortaya çıktığı sanılan Türk halk
 • Arzu ile Kamber (anlam ayrımı)

  Arzu ile Kamber şu anlamlara gelmektedir
Halk öyküsü
Halk öyküsü