Halk öyküsü

Halk hikâyesi veya halk öyküsü, toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk edebiyatı ürünlerine verilen ad. Ayrıca, bazı halk bilimciler halk öyküsünü: "Çağdaş çağlara yaklaştıkça geçirdiği değişimle destanların yerini tutan halk ürünü." olarak görmüştür.

Halk öyküsü

düzenle|Mayıs 2007

Halk hikayeleri, destanların devamı olarak ortaya çıkar. Halk hikayelerini aşıklar (halk şairleri)anlatır.Genellikle konusu aşk, ilahi aşk, adalettir. Olayları ve konusu olağanüstü olabilir.

Kaynağını gerçek yaşamdan alan, anlatıya sazın - ezginin eşlik ettiği, ses ve mimiklerin kullanıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Boyutları açısından ikiye ayrılır:

1)Efsaneden, masaldan ya da gerçek yaşamdan alınmış, bir tek olay çevresinde geçen, yapısı basit, kısa hikayelerdir. Türküleriyle birlikte en çok iki saatlik anlatma süresi vardır.

2)Daha çok kalabalık kişileri, birbiri ardından gelen beklenmedik durumları ve bunun sonucu olarak da az çok çapraşıklaşan olayları birbirine ekleyerek anlatıya uzun bir süre sağlayan hikayelerdir.Bu hikayeler 1-7 gece devam edebilir.

Yanıtlar