Halk oyunlarımız

Türk halk oyunları; Türk folklorunun önemli bileşenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel kostümleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Halk Oyunlarımız hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Milli Oyunlarımız

Uzun yıllar devam ede gelen bir gelenek halinde, oynanan Türk halk oyunları. Millî oyunlarımız, halk sanatı, halk müziği, ...

Türk Halk Oyunları

Türk halk oyunları; Türk folklorunun önemli bileşenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel kostümleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Sâdi Yâver Ataman

Sâdi Yâver Ataman, (d. 23 Nisan 1906, Yanya – ö. 10 Aralık 1994, İstanbul). Türk müzikolog, folklor uzmanı, eğitimci ve sanatçı.

Türk Tiyatrosu Tarihi

Türk Tiyatrosu Tarihi kökleri tarihin çok eski yıllarına dayanır. Ritüellerden başlayan Şaman törenlerinden kaynak bulan Türk Tiyatrosu Tarihi ilginç inceleme alanlarından biridir.