Halter

Alm. Stammgewicht (n), Kugelhantel, Scheibenhantel (f). Fr. Haltére (m). İng. Dumbbell. Barbell. Ağırlık kaldırma esâsına dayanan bir spor dalı. Demir veya tahta bir sapla birleştirilen yuvarlak veya yassı iki kütlenin meydana getirdiği âlet. Eski devirde atlayıcılara çeviklik kazandırmaya yarayan taştan veya kurşundan yapılma uzun kütle.

Halter

Alm. Stammgewicht (n), Kugelhantel, Scheibenhantel (f). Fr. Haltére (m). İng. Dumbbell. Barbell. Ağırlık kaldırma esasına dayanan bir spor dalı. Demir veya tahta bir sapla birleştirilen yuvarlak veya yassı iki kütlenin meydana getirdiği alet. Eski devirde atlayıcılara çeviklik kazandırmaya yarayan taştan veya kurşundan yapılma uzun kütle.

Birçok milletin bağlı olduğu Milletlerarası Haltercilik ve Beden Eğitimi Federasyonu (F.İ.H.C.) tarafından yarışmalar hakkında karar alınır. Halterde yalnız amatör lisans tanınmıştır. Atlet sadece Halter Federasyonunun yönetmeliği altında düzenlenmiş bir yarışmaya katılabilir.

Halter müsabakaları, eni ve boyu 4 m, yüksekliği 10 cm olan tahtadan bir ring üzerinde yapılır.

Halter yarışmalarında gaye, sporcunun yerde bulunan ağırlığı tek veya iki kolla baştan yukarı kaldırmasıdır. Hareketleri; baskılama (yerden kesme), koparma, omuzlama ve silkme (atma)dir. Sporcunun her harekete göre seçtiği ağırlık için üç deneme hakkı vardır.

Müsabakaları, biri ring amiri olan üç hakem ile, beş kişiden müteşekkil bir jüri ve bir spiker ile, sekreter idare eder. Haltere takılan ağırlıklar demir levha şeklindedir ve bu ağırlıklar 2,5 kg ve katlarıdır. Yarışmalara katılacak ekiplerin her ağırlık sınıfından birer halterciden meydana gelmesi ve ekibin azami ağırlığının (7 halterci için) 550 kilogramı geçmemesi lazımdır.

Halterciler kısa kollu bir fanila, şort, atlet suspansuarı veya tek parçalı bir mayo giyerler. Ayakkabılarının ökceleri ise 4 santimetreden yüksek olamaz. Eğer halterci kemer takarsa kemerin kalınlığı 10 santimetreyi geçemez. Halterciler müsabakalardan 1 saat 15 dakika önce tartılırlar. Tartı esnasında o katagori için tayin edilmiş bütün hakemlerin orada bulunması lazımdır.

Halter için vücut yapısı hususiyeti mühimdir. Bu sebeple diğer spor branşlarıyla meşgul olan sporcular muayyen dozlarda halter yapmak suretiyle fiziki yapı ve kuvvetlerini artırarak daha ileri rekorlara erişebilirler.

1972 Olimpiyatlarına kadar koparma, silkme ve pres adları altında üç dalda yapılan halter müsabakaları bu tarihten sonra sadece koparma ve silkme dallarında yapılmaya başlandı. Toplam kilolarda 1972’den sonra görülen düşüşler bu sebepledir.

Tarihçesi: Milattan önceki olimpiyatların programında da halter vardı. Yalnız, bu halter yarışmaları belirli bir ağırlığı kaldırmak şeklinde değildi. Ağır bir taşı kaldırmak, bu taşı belirli bir yere kadar taşımaktı. Bu spor M.S. özellikle Orta Avrupa’da yapıldı. Oradan Mısır’a, Türkiye’ye, Japonya’ya kadar gitti, daha sonraları göçmenler halteri Amerika’ya da götürdüler.

Türkiye’de modern anlamıyla halter sporunun yapılması 1900 yılında başlamıştır. Fakat Türklerde daha önceleri ağırlık kaldırma idmanları yapıldığı bilinmektedir. Ağırlık kaldırma sporuna Osmanlılar zamanında padişahlar özel ilgi göstermişlerdir. Sultan Dördüncü Murad Han, mermerden yapılma 102,56 kg ağırlığında bir gülleyi, her sabah Haremden Hasbahçeye ve Bağdat Köşküne kadar taşıdığı ve akşam dönüşünde tekrar Hareme kadar götürdüğü bilinmektedir.

Türkiye’de modern halter sporuna Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Faik Üstün’ün şahsi gayretiyle başlandı. Faik Beyi Hakkı Köprülü, Filozof Rıza Tevfik, İhsaniyeli Rıfat gibi amatör sporcular takib etti. Daha sonraları Türk halterciliğini milletlerarası müsabakalarda başarıyla temsil eden halterciler yetişti.

Türkiye’nin ilk milletlerarası halter müsabakalarına katılması 1924 Olimpiyatlarında oldu. Müstakil olarak Türkiye Halter Federasyonu 1960 yılında kurulmuş, bu yıldan sonra halter sporu yurdumuzda yaygınlaşmıştır. 1988 Seul Olimpiyatlarında Naim Süleymanoğlu’nun Olimpiyat şampiyonu olması ilgiyi daha çok arttırmıştır.

Halter

1. anlamı Birbirine metal sapla bağlanmış iki gülle veya disklerden yapılmış araç. Bu aracı iki elle kaldırmayı amaçlayan spor dalı.
2. anlamı (i.), (f.) yular; boyundan askılı ve sırtı açık bir çeşit kolsuz kadın bulüzü; idam ipi; (f.) yular takmak; yular takarcasına bir kimseye engel olmak; iple asmak, idam etmek. ,ip/yular.
3. anlamı yular. dizgin.
4. gerzek/halter.

Halter

Halter İngilizce anlamı ve tanımı

Halter anlamları

  1. (noun) One who halts or limps; a cripple.
  2. (noun) A strong strap or cord.
  3. (noun) A rope or strap, with or without a headstall, for leading or tying a horse.
  4. (noun) A rope for hanging malefactors; a noose.
  5. (v. t.) To tie by the neck with a rope, strap, or halter; to put a halter on; to subject to a hangman's halter.

Halter tanım:

Kelime: hal·ter
Söyleniş: 'hol-t&r
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Old English hælftre; akin to Old High German halftra halter, Old English hielfe helve
1 a : a rope or strap for leading or tying an animal b : a headstall usually with noseband and throatlatch to which a lead may be attached
2 : a rope for hanging criminals : NOOSE; also : death by hanging
3 : a woman's blouse that leaves the back, arms, and midriff bare and that is typically held in place by straps around the neck and across the back
[halter illustration]

Halter ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Balancer, Cramp, Hackamore, Hamper, Strangle,

İlgili konuları ara

Yanıtlar