Hamidoğulları Beyliği

Isparta ve Eğridir çevresinde kurulan Türk beyliği. Türkiye Selçuklu Devleti, 13. asır sonlarında iyice zaafa uğrayıp, İlhanlıların nüfûzu altına girdikten sonra batı hududundaki Türk aşîretleri de kendi başlarının çâresine bakarak toplanmaya ve bir idâre kurmaya başlamışlardı.

Hamidoğulları Beyliği

Hamidoğulları Beyliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hamitoğulları Beyliği

Yanıtlar