Hamse

Beş, beşleme demektir. Terim olarak edebiyatta, daha ziyade Divan Edebiyatı'nda şairlerin değişik konularda kaleme aldıkları beş ayrı eserinin bir araya gelmesiyle meydana gelen büyük hacimli eserlere verilen genel addır. Bu türün Divan Edebiyatı'nda önemli bir yeri vardır. Çünkü Divan Edebiyatı şairlerine göre hamse sahibi olmak çok önemliydi. Daha değişik bir ifade ile hamse Divan Edebiyatı şairleri tarafından mesnevi şeklinde yazılan ve beş kitaptan meydana gelen bir takım demektir. Böyle

Hamse Beş, beşleme demektir. Terim olarak edebiyatta, daha ziyade Divan Edebiyatı'nda şairlerin değişik konularda kaleme aldıkları beş ayrı eserinin bir araya gelmesiyle meydana gelen büyük hacimli eserlere verilen genel addır. Bu türün Divan Edebiyatı'nda önemli bir yeri vardır. Çünkü Divan Edebiyatı şairlerine göre hamse sahibi olmak çok önemliydi. Daha değişik bir ifade ile hamse Divan Edebiyatı şairleri tarafından mesnevi şeklinde yazılan ve beş kitaptan meydana gelen bir takım demektir. Böyle bir esere sahip olan şairlere hamseci şairler denir ve bu sanatçılar saygı ile anılırlardı.

Diğer anlamları

hamse

Osmanlıca hamse kelimesinin Türkçe karşılığı.
Beş (sayısı).

hamse

divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesinden oluşan yapıt.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hamse ilgili konular

 • Hamse

  Beş, beşleme demektir. Terim olarak edebiyatta, daha ziyade Divan Edebiyatı'nda şairlerin değişik konularda kaleme aldıkları beş ayrı eserin
 • Divan Edebiyatı

  Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu
 • Mesnevi

  Mesnevi ( مثنوی ) kelimesi İsna kökünden gelmekte olup tesniye ikileme gibi bir anlamı olup ikili beyitler halinde y
 • Divan(edebiyat)

  Divan (دیوان) sözcüğü Farsça'dan Arapça, Türkçe, Urduca ve diğer İslam milletlerinin dillerine girmiş, oralardan da komşuları olan g
 • Divan (anlam ayrım)

  * Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.
 • Divan (edebiyat)

  Divan sözcüğünün edebi terim olarak iki anlamı vardır:
 • Mesnevi (edebiyat)

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı
 • Nev'îzâde Atâyî

  Nev`îzâde Atâyî (1583-1635), Divan edebiyatı şairi.
 • Mesnevi Şiir

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı
 • Nergisi

  Mehmet Nergisi (1580 ?, Bosna - 1635, Gebze), 17.yüzyıl divan edebiyatı şairi ve yazarı.