Hamsenüvis

Hamse, Bir şâirin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır. Hamse yazarı şâirler hamse şâiri ya da hamsenüvis diye bilinir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hamsenüvis ilgili konular

 • Hamse

  Beş, beşleme demektir. Terim olarak edebiyatta, daha ziyade Divan Edebiyatı'nda şairlerin değişik konularda kaleme aldıkları beş ayrı eserin
 • Nazım

  Dizmek sıralamaktır. Edebiyatta, sözün ölçülü ve ahenkli olarak söylenmesine denir. Nazım ölçülü ve ahenkli olarak söylenmiş veya yaz
 • Divan Edebiyatı

  Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu
 • Mesnevi

  Mesnevi ( مثنوی ) kelimesi İsna kökünden gelmekte olup tesniye ikileme gibi bir anlamı olup ikili beyitler halinde y
 • Divan (edebiyat)

  Divan sözcüğünün edebi terim olarak iki anlamı vardır:
 • Mesnevi (edebiyat)

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı
 • Tevhid (edebiyat)

  Allah`ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere "tevhid" denir. Çoğunlukla divan edebiyatı naz
 • Mesnevi Şiir

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı
 • Tevhit (edebiyat)

  Allah'ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere tevhid denir. Çoğunlukla divan edebiyatı nazım türleri
 • Nergisi

  Mehmet Nergisi (1580 ?, Bosna - 1635, Gebze), 17.yüzyıl divan edebiyatı şairi ve yazarı.