Eski Türklerde hükümdarlık unvanı. Osmanlılar'da “padişah” manâsına gelmek üzere, han unvanı kullanılmıştır. Han kelimesinin eski kullanılış şekli “hang” olup, en çok kullanılan manâsı, Farsça'da “şah” kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin, kendilerine büyük görünen her şeye “han” unvanını verdikleri Orhan, Denizhan, Dağhan, Kamhan, Gökhan gibi kullandıkları isimlerden anlaşılmaktadır.

HAN (türkçe) anlamı
1. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan. Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı:Bir handa
2. yorgun argın tatlı bir uykudaydık .- F. N. Çamlıbel. Büyük şehirlerde serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı:Ömer Abit hanında bir yazıhane kiralanmış
3. aylıkla bir otomobil tutulmuştu.- E. E. Talu.
HAN (türkçe) anlamı
4. osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen san
5. büyük kentlerde serbest mesleklerde çalışanların oda ya da daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı.
6. doğu ülkelerinde yerli beyler ve kırım girayları için kullanılan san.
yol üzerinde ya da kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
HAN (türkçe) anlamı
7. osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen san
8. büyük kentlerde serbest mesleklerde çalışanların oda ya da daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı.doğu ülkelerinde yerli beyler ve kırım girayları için kullanılan san.yol üzerinde ya da kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
1. n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
2. Chinese people in general
3. river in central China
4. collective name for ideographs developed in Chinav. have
5. possess
6. get
7. liven. inn
8. hostel
9. caravanserai
10. khan
11. road house
12. hostelry
rest house,
HAN (türkçe) ingilizcesi
13. [Han]n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
14. Chinese people in general
15. river in central China
16. collective name for ideographs developed in Chinav. have
17. possess
18. get
19. liven. inn
20. hostel
21. caravanserai
22. khan
23. road house
24. hostelry
25. rest house,n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
26. Chinese people in general
27. river in central China
28. collective name for ideographs developed in China
29. v. have
30. possess
31. get
32. live
33. n. inn
34. hostel
35. caravanserai
36. khan
37. road house
38. hostelry
rest house,
HAN (türkçe) ingilizcesi
39. [Han]n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
40. Chinese people in general
41. river in central China
42. collective name for ideographs developed in China
43. v. have
44. possess
45. get
46. live
47. n. inn
48. hostel
49. caravanserai
50. khan
51. road house
52. hostelry
53. rest house,

Han İngilizce anlamı ve tanımı

Han anlamları
    (v. t.) To inclose for mowing
54. to set aside for grass.(inf. & plural pres.) To have
55. have.
Han tanım:
Kelime: Han
56. Söyleniş: 'hä
57. n
58. İşlev: noun
59. Kökeni: Chinese (Beijing)
60. n
61. 1 : a Chinese dynasty dated 207B.C.-A.D.220 and marked by centralized control through an appointive bureaucracy
62. a revival of learning
63. and the penetration of Buddhism
64. 2 : the Chinese peoples especially as distinguished from non-Chinese (as Mongolian) elements in the population
65.
HAN (türkçe) fransızcası
1. kan [le]
2. auberge [la]
3. hôtellerie [la]
HAN (türkçe) almancası
1. n. Bürohaus
2. Karawanserei
3. Khan
Han (ingilizce) portekizcesi
1. s. Han
2. antiga dinastia chinesa que governou continuamente de 206 a.C. a 220 d.C. unificando e expandindo as fronteiras da China e promoveu a literatura e as artes
3. nome coletivo de ideogramas desenvolvidos na China (usados no chinês
4. japonês e coreano)
5. sobrenome
6. nome próprio feminino

Han hakkında bilgiler

Eski Türklerde hükümdarlık unvanı. Osmanlılar'da “padişah” manasına gelmek üzere, han unvanı kullanılmıştır.

Han kelimesinin eski kullanılış şekli “hang” olup, en çok kullanılan manası, Farsça'da “şah” kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin, kendilerine büyük görünen her şeye “han” unvanını verdikleri Orhan, Denizhan, Dağhan, Kamhan, Gökhan gibi kullandıkları isimlerden anlaşılmaktadır.

Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it-Türk’ünde Uygur oymaklarının “kan” şeklinde kullandığını yazıyor. Zamanla, Oğuz Türkçesi'nde kaf’ın ha’ya dönüştüğünü belirtiyor. Bu durum katun=hatun, kangı=hangi gibi kelimelerde de görülür.

Türklerde, Müslüman devletlerden ilk defa Karahanlılar, paralarında “Han” tabirini kullandılar. Selçuklular ve Harezmşahlar'da han, asilliğin en yüksek ifadesiydi. Moğollarda da Cengiz Han ve haleflerince kullanılan han tabiri, eski Bozkır şehirlerinin isimlerinde de (Hanbalık ve Purshan gibi) geçerdi.

Orta Asya’da Hive Hanlığı, Buhara Hanlığı gibi küçük Türk devletlerinin hükümdarları ile Delhi Türk İmparatorluğunda hükümdar, vezir ile ileri gelen devlet adamları bu unvanı kullanmışlardır.

Osmanlı padişahları ise, Çelebi Sultan Mehmed’den itibaren, devletin yıkılışına kadar, diğer hükümdarlık unvanlarının yanında “Han” tabirini de kullandılar. Osmanlılarda bu unvan, ayrıca Kırım giraylarına da veriliyordu.

Han nerede?

Han haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Han Solo

Han Solo, orijinal Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde yer alan kurgusal bir karakterdir. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut, Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator ve Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü filmlerinde Harrison Ford tarafından ...

Cengiz Han

Cengiz Han (doğum. 1155/1162/1167 - 18 Ağustos, 1227), Moğol İmparatorluğu'nun büyük Han'ı, Ayrıca dünyanın en başarılı politik ve askeri liderlerinden biri olarak bilinir. Asıl adı Temuçin’dir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçü

Ali Han Kantemir

9 Mayıs 1886 yılında Kafkasya'da, Kuzey Osetya'nın Karaağaç köyünde Digor-Aldarların çocuğu olarak doğdu. Vladikavkaz Lisesi'nde ve Petersburg Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Daha öğrenci iken Petersburg'da yayınlanan ve Kafkasyalı aydınları çevresinde toplayan "V Mzre ...

Kubilay Han

Kubilay Han (1215–1294) Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin'deki Yuan Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur. Toluy ve Sorghaghtani Beki'nin ikinci oğlu; Cengiz Han'ın torunudur. Moğol hanı Mengü'nün kardeşi; İran'daki Moğol İlhanlılar devletinin kurucusu ...

Satuk Buğra Han

Abdülkerim Satuk Buğra Han ilk Müslüman-Türk hükümdarı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Hanın himayesinde büyüdü. Satuk Buğra on iki yaşlarında ...

Abaka Han

İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagu’nun oğlu. 1234 senesinde doğdu.Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistan’da geçti. 1256 senesinde, ...

Gazi Giray Han

Devlet Giray Han'ın oğlu olan Gazi Giray Han 1554 yılında Bahçesaray'da doğdu. Düzenli bir öğrenim görerek cesur bir asker ve kumandan olarak yetiştirildi;1588-1596 ile 1596-1607 yılları arasında iki kez Kırım hanı oldu. Daha delikanlılığında 1578 yılında Osmanlı-İran ...

Han Duvarları

HAN DUVARLARI Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç sakladı Bir dakika araba yerinde durakladı Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya, Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya İlk sevgiye ...