Han H��Nedanl������

Çivizade Muhyiddin Efendi

Çivizade Muhyiddin Efendi Osmanlı şeyhülislamlarının on birincisi. Kanuni Sultan Süleyman Han devri şeyhülislamlarındandır. İsmi Muhyiddin Mehmed’dir. Çivizade adıyla Ünlü oldu. 1467 (H.881) tarihinde Menteşe’de (Muğla taraflarında) doğdu. Babası Menteşel...

İdrar yollarında yanma

İdrar yollarında veya idrar yaparken yanma çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Belsoğukluğu, ülser, mesane iltihabı, prostat iltihabı, mesane uru, yumurtalık iltihabı, apandisit düşünülebilir. Bu nedenle tedaviye geçmeden önce, hastalığı doğuran nedeni te...

ISO 639:h

Safiyyüddin-i Erdebili

Safiyyüddin-i Erdebili evliyanın büyüklerinden. İsmi, İshak bin Cibril bin Ebi Bekr'dir. 1252 (H.650)de Erdebil'de doğdu. Babasının Hoca Kemaleddin Arabşah'ın oğlu olduğu söylenir. Soyu hazret-i Ali'ye kadar çıktığı iddia edilirse de, hiçbir mesnedi olmay...

Cığalazade Hanı

Cığalazade Hanı, Bağdad Şorca`da Mercan Han`ın karşısında bulunan han.

Dan Bălan

Behai Efendi

BEHAİ EFENDİ On yedinci yüzyıl Osmanlı alimlerinden. Otuz ikinci Osmanlı şeyhülislamıdır. Asıl adı Mehmed’dir. Şeyhülislam Yahya Efendinin kendisine taktığı “Behai” mahlasıyla meşhur olmuştur. Şeyhülislam Hoca Sa’deddin Efendinin torunu ve Rumeli Kazasker...

Vefa Konevi

Vefa Konevi Osmanlı Devleti zamanında yetişen büyük alim ve velilerden. İsmi, Mustafa bin Ahmed'dir. Lakabı Muslihiddin olup Şeyh Vefa, Ebü'l-Vefa isimleriyle Ünlü olmuştur. Konya'da doğduğu için Vefa Konevi de denilmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir....

Tanhu

Tanhu Türkçe`de kayıtlı en eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren bir sözcüktür. Çin kaynaklarında "Tan-Hu" şeklinde yazılı olarak belirtilmiştir. Sözcüğün aşağıda belirtilenleri de içeren birden çok anlamı olduğu belirtilmektedir: