Hanefilik

Kısaca: Hanefi mezhebi, (Arapça: الحنفية veya المذهب الحنفي) İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri. Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Maturidilikdir. ...devamı ☟

Hanefilik
Hanefilik

Hanefilik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hanefi mezhebi

Hanefilik

Hanefi olma durumu.

Hanefilik

islamlıkta sünnet ehli denen dört mezhepten biri.

misafir - 8 yıl önce
hanefilik mezhebi ebu hanifenin görüşleri ve çerçvesinde şekillenmiştir.hanefilik daha çok türkiye suriye ırak pakistan kafkaslar ve balkanlarda yaygınlık kazanmıştır...

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sünnilik
3 yıl önce

yaşayan iki inanç mezhebi (Mâtürîdîlik - Eş'ârîlik), dört fıkıh mezhebini (Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik) içermektedir. Eş'ârîlik - Ebul-Hasan...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Heterodoks
3 yıl önce

Osmanlı iktidarının dinî kimliği ortodoks İslam kabul edilen Sünnilik'in hanefilik kolu olmasına karşın, imparatorluk tebası olan Müslüman halkın önemli...

Heterodoks, Bektaşilik, Din, Hurufilik, Kalenderilik, Mevlevilik, Ortodoks, Taslak
Kanlıpınar, Odunpazarı
3 yıl önce

bağlı olan bu mahallede, İslam Dinine inanış yaygındır. Mezhep olarak da Hanefilik benimsenmiştir. Muhâcir âdetlerinin sürdürüldüğü mahallede, eğitim ihtiyacının...

Yaşar Nuri Öztürk
3 yıl önce

Camii'nde kılınan Öztürk, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmiştir. Onun aslında Hanefilik ile itikaden pek ilgisi bulunmadığını ifade ediyor: Ayrıca “İmâm Zeyd”...

Yaşar Nuri í–ztürk, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Politikacı, Taslak, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ebu Cafer et-Tahavî
6 yıl önce

dair ihtilaflı meseleler hakkında yazdığı eserleri meşhurdur. Mısır'da Hanefiliğin temsilcisi olup, Hanefi mezhebinde müctehid seviyesinde bir bilgindir...

Türkiye'deki Kırım Tatarları
3 yıl önce

bir bölümü "Çöl şivesi" konuşmaktadırlar. İslamın Sünni mezheplerinden Hanefiliğe bağlıdırlar. Az sayıda Yahudi (Karaim ya da Kırımçak). Hamidiye (Alaca)...

İslam
3 yıl önce

Hanefîlik, Şafiîlik, Malikîlik ve Hanbelîliktir. Bu mezheplerin arasında Hanefilik ve Şafiilik sıklıkla Matüridilik ve Eşarilik bazlı itikadi görüşlere sıcak...

Kadın sünneti
3 yıl önce

kadın tarafından yapılması şartı vardır. Sünni İslam içerisinde yer alan Hanefilik, Hanbelilik ve Mâlikîlik fıkıh mezheplerine göre kadın sünneti zorunlu...