HANIFLIK (inglizce) türkçe anlamı
1. İbrahim aleyhisselamın dinine verilen ad. Hanif kelimesinin sözlük manası istikamet (doğruluk) demektir. Dini terim olarak
2. İslamiyetten önce putlara tapmayan ve İbrahim aleyhisselamın dini üzere bulunan kimselerdir. Haniflik
3. müşrikliğin (Allahü tealaya ortak koşmanın) zıddıdır. İslamiyetten önce Arabistan’daki hatiplerin meşhûrlarından olan ve herkesi İbrahim aleyhisselamın dinine çağıran Kus bin Saide ve yine Peygamber efendimizin bütün baba ve dedeleri hanif dininde idiler.
4. Kur’an-ı kerimde hanif kelimesi zikredilmiş olup
5. İbrahim aleyhisselam için hanif buyurulması
6. onun Hakk’a yönelmesi sebebiyledir. Zira İbrahim aleyhisselam
7. Keldani kavminin taptığı putlara asla tapmayıp
8. onları tahkir edip (aşağı tutup)
9. sadece Allahü tealaya iman ve ibadet etmiştir. Dinde istikamet (doğru yol) üzere olup bu yolda yürümüştür.
10. Bundan başka hanif kelimesi
11. Kur’an-ı kerimde
12. tek başına söylendiğinde “müslüman olan” müslim kelimesi ile beraber geçtiğinde “hac yapan”
13. bazan da dinde istikamet (dosdoğru) üzere olmayı kuvvetlendirmek için zikredilmiştir.
14. Haniflik İbrahim aleyhisselamın dininin esas vasfı olmakla birlikte yalnız ona mahsus değildir. Bütün peygamberlerin bildirdikleri tek bir imanın yalnız Allahü tealaya iman ve ibadetin adı da “haniflik” tir. Hanif ise
15. şirk olan bütün batıl (bozuk) inanışlardan uzak durmayı şiar edinen sadece Allahü tealaya iman ve ibadete çağıran kimsedir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İbrahimi Dinler Ve Haniflik

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir. Kronolojik sırasıyla ibrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık, İslam'dır.

Ibrahim

İbrahim veya Abraham (İbranice: אברהם‎), yaklaşık olarak MÖ 2. binyılda yaşadığına inanılan İbranî dinî şahsiyet. İslam'a göre bir peygamber, Musevilik ve Hristiyanlığa göre ise din büyüğüdür.