hanlık

han olma durumu ya da görevi. hanın egemenliğindeki ülke.

hanlık

Türkçe hanlık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. khanate

Yanıtlar