HAR (türkçe) anlamı
1. birtakım deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer.sıcak
2. kızgın
3. yakıcı.diken.
HAR (türkçe) ingilizcesi
1. [Har]n. pintle,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Har Gobind Khorana

Har Gobind Khorana, (d. 9 Ocak 1922, Pencap - ö. 9 Kasım 2011, Concord, Massachusetts) Hint asıllı ABD'li molekuler biyolog ve Nobel Ödülü sahibi.

Harâbat

Ziya Paşa`nın 1874 yılında yazdığı Divan edebiyatı Antolojisi.

Lee Harwey Oswald

Lee Harvey Oswald, (d. 18 Ekim 1939 – ö.

Vezn-i Âhar

Halk şiiri nazım şeklidir. Aruzun müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün kalıbıyla murabba şeklinde yazılır. Her mısra bir müstef`ilâtün cüzüne sığacak şekilde dört kelime veya kelime grubuna bölünür. Birinci mısranın 2. Cüzü ikinci mısranın ...

Harâm

Haram (Arapça: حرام); din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir İslam dini terimidir. Türkçe'de genel anlamda " dini yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

Harâm Liaynihi

Haram (Arapça: حرام); din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir İslam dini terimidir. Türkçe'de genel anlamda " dini yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

Harâm Ligayrihi

Haram (Arapça: حرام); din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir İslam dini terimidir. Türkçe'de genel anlamda " dini yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

Har-name

Harnâme, divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış mesnevi. 126 beyitten oluşmaktadır.

Harâret

Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir.