Haram

Kısaca: Haram, İslam dini terimi. Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlar. Arapça kökenli bir sözcüktür. Bugün Türkçe`de genel anlamda "yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır. ...devamı ☟

haram
Haram

Haram, İslam dini terimi. Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlar. Arapça kökenli bir sözcüktür. Bugün Türkçe`de genel anlamda "yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

Haram İslam dininde Allah`ın (fıkıh bağlamında `Şari`nin`) yapılmamasını mutlak biçimde emrettiği fiillere verilen genel isimdir. Örneğin; içki içmek, zulmetmek veya adam öldürmek haramdır.

İslam`da haramlar ayet ve hadislerle Müslümanlara bildirilmiştir. Örneğin:
``"De ki: "Rabbim, ancak açık, gizli bütün hayasızlıkları, her türlü günahı, haksız yere isyanı ve Allah`a, hiçbir zaman bir delil indirmediği herhangi birşeyi ortak koşmanızı ve Allah`a bilmediğiniz şeyler yakıştırmanızı yasakladı." `` (A`raf suresi, 33)


İslam`da haram kavramı

Haramların iki çeşidi vardır: ``haram liaynihi`` ve ``haram ligayrihi``. Yalın bir şekilde haram liaynihi kendisinden dolayı haramken, içki içmek veya adam öldürmek gibi, haram ligayrihi başkasından dolayı harama denk gelir, faizli satış yapmak gibi. Açıklamak gerekirse, haram liaynihide konu olan nesne veya fiil bizzat haramken, haram ligayrihiye konu olan nesne veya fiil bizzat haram değilken başka bir unsur sebebiyle haram olur: faizli satış yapmakta, asıl fiil olan satış yapmak haram değilken, faiz haram olduğu için, satışta faiz varsa satış fiili haram olmaktadır.

İslam hukukçuları genelde ``kat`i`` (kesin) veya ``zanni`` (kesin olmayan) delil(ler)le bir şeyin yapılmamasının istenmesinin kafi olduğuna kanaat getirmişse de Hanefilere göre bir şeyin haram olabilmesi için mutlaka delilin (veya delillerin) kat`i olması gerekir.

Haramın zıddına, yani yapılmasına izin verilen fiile, mübah denir. Mübaha zaman zaman helal dendiği de olur.

Haram olan söz ve davranışlar

Yenilmesi ve içilmesi haram olan şeyler

  • Leş: Kazara (düşerek vs.) veya doğal nedenlerle ölmüş hayvanları yemek haramdır. Başka hayvanlar tarafından öldürülmüş hayvanları yemek de haramdır. Ancak avcı olarak yetiştirilmiş hayvanlar tarafından avlanan hayvanları yemek haram değildir. Kurt vs. gibi hayvanların (canavar) saldırısına uğramış hayvanlar ölmeden kesilirlerse haram değildirler. (Bakara 173, Maide 3-4)
  • Kan: (Bakara 173, Nahl 115)
  • Domuz eti: Kur`an`a göre domuz eti yemek kesinlikle haramdır. Genel kabule göre Müslümanlar domuzdan üretilmiş yağ, aroma gibi her türlü yan mamülü de yemekten ve kullanmaktan sakınırlar. Bununla birlikte domuz eti olmamak kaydıyla diğer dinlere mensup kimselerin hazırladığı yiyecekleri yemek haram değildir. (Bakara 173, Maide 5, Nahl 115)
  • Allah`tan başkası adına kesilen (kurban edilen) hayvanlar: (Bakara 173, Enam 121, Nahl 115)
  • İçki: Kur`an`a göre içki içmek haramdır (Maide 90). Bununla birlikte Kur`an`da şarap olarak tanımlanan içkinin o dönemin alkollü içeceği olduğu ve birçok çeşidi olduğu için genel olarak tüm alkollü içeceklerin kastedildiği kabul edilir.
  • Doğru yollardan kazanılmamış kazanç: Doğru ve dürüst yollardan kazanılmamış kazançlar ve bunlarla sağlanan yiyecek ve içecekler haramdır (Bakara 168).


Zaruriyet durumlarında haram olan şeylerden bir miktar yenilmesinde ve içilmesinde dinen sakınca yoktur (Bakara 173, Nahl 115).

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

haram

Türkçe haram kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Haram] n. stud farm, stud, stock farm, haras
adj. forbidden by religion, illicit, ill-gotten, illegitimate

haram

din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan.
yasak.

haram

Türkçe haram kelimesinin Fransızca karşılığı.
défendu par la religion, illicite, impur, souillé

haram

Türkçe haram kelimesinin Almanca karşılığı.
rituell verboten

haram

Osmanlıca haram kelimesinin Türkçe karşılığı.
Helâl olmayan, İslâmiyetçe ve dince nehyedilen şeyler ve ameller. Allah'ın izin vermediği, men'ettiği şeyler. Helâlin zıddı olan şey.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Haram
6 ay önce

adam öldürmek haramdır. Haram kelimesi fıkıh terminolojisinde Allah tarafından yasaklanmış eylemleri ifade eder. Bu sebeple bir eylemin haram sayılabilmesi...

Haram, A`râf, Allah, Arapça, Bakara, Kurt, Leş, Maide, Mübah, Nahl, Türkçe
Mescid-i Haram
6 ay önce

tarihi: 7 Ağustos 2016.  Mescid-i Haram'dan fotoğraflar Kur'an'da geçen Mescid-i Haram ile ilgili ayetler Mescid-i Haram Canlı yayın5 Nisan 2015 tarihinde...

Boko Haram
3 yıl önce

kullanılır. Boko ya da Buku Haram'ın lafzi karşılığı 'latin alfabesi haram', 'batılı eğitim haram' demektir. Boko Haram, 2002 yılında tüm Nijerya'ya...

Haram Oldu
3 yıl önce

Haram Oldu, Ferdi Tayfur'un senaryosunu yazdığı, yönettiği ve baş rolünde oynadığı 1985 yapımı Türk filmidir. Filmin başrollerinde Ferdi Tayfur ile birlikte...

Hicrî Takvim
4 yıl önce

taşımaktaydı. İslamda da haram aylar korunmuş ve Hac haram aylardan olan Zilhicce ayında yapılmıştır. Kuran'a göre nesi uygulaması haram ayı helal sayıp savaşa...

Mübah
6 ay önce

Örnek vermek gerekirse: haram olmayan şeylerden yemek özü sebebiyle mübahtır. İçki içmek veya haram bir şeyi yemek haramken, eğer kişi can tehlikesiyle...

Mübah, Arapça, Farz, Haram, Türkçe, İslam, Tâat
Muharrem
6 ay önce

Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi...

Helal
6 ay önce

ibaha (helal olma) olduğu, haram ve yasak olma durumunun istisna olduğunu ve adına nass denilen şer'i kaynaklarca bu haram ve yasak oluşun açıkça belirtilmiş...