Harbiye Mektebi

Türkiye'de Avrupa'daki gibi, müspet bilimlerle ve yeni savaş metotlarıyla donanmış subaylar yetiştirmek ...

Harbiye Mektebi hakkında bilgiler

Türkiye'de Avrupa'daki gibi, müspet bilimlerle ve yeni savaş metotlarıyla donanmış subaylar yetiştirmek için açılmış olan subay yetiştirme okulu.

XVII. yüzyılın sonlarına doğru, zamanın silahları ile donanmış ve bilgili subay ve askerlerden meydana gelmiş Batıdaki orduların yanında, asırlar boyunca zaferden koşarak büyük kahramanlıklar yaratmış olan Osmanlı ordusu eski silah ve bilgilerle, artık, beklenen başarıları sağlayamaz bir duruma gelmiştir. Özellikle yeniçerilerin devamlı başkaldırmaları ve savaşlarda başarılar kazanamamaları üzerine, Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek fikri, devleti yönetenlerde yer etmeye başlamıştır. Bu düşünce ile ilkin 1773 tarihinde �Mühendishane-i Behri Hümayun�adı ile savaş gemilerinde çalışan bilgili subaylar yetiştiren Deniz Harp okulu açılmıştır. Bir süre sonra da (1793) �Mühendishane-i Berri-i Hümayun� adlı bir istihkam ve topçu subaylara yetiştirecek olan bir topçu okulu açmıştır.

Ordunun asıl kadrosunu meydan a getiren yeniçeri ve sipahileri yöneten subayların. Batı ölçüsündekiler gibi yetişmesini sağlayacak okulun açılması ise, yeniçerilerin, ve sipahilerin başkaldırma korkusu içinde açılmıştır. Sonunda 1826 yılında yeniçeriliğin kaldırılması ve yerine �Asakiri Mansurei Muhammediye� ordusuna subay yetiştirmek zorunluluğu, yeni yeni bilgiler veren bir subay okulunun açılması sonucunu doğurmuş, böylece 1834 yılında �Harbiye Mektebi� adı ile kara subayı yetiştiren okul açılmıştır. Türkiye'de lise, ortaokul, hatta ilkokulun bulunmadığı bir zamanda açılmış olan bu okulda, öğrenciler işe ilkin alfabe öğreniminden başlamakta ve zamanla, askerlikle ilgili bilgileri öğrenmekteydiler. Genel bilgilerle dolu olarak yetişmiş olan Harbiye Mektebi'nin ilk mezunları, Türkiye'de yalnız asker okullarında değil, sivil okullarda da yıllarca, öğretmenlik yapmak suretiyle Türk gençliğinin yetişmelerini sağlamışlardır.

Harbiye Mektebi, ilk mezunlarını, böyle bir öğretim içinde, kuruluşundan 14 yıl sonra 1848 yılında verebilmiştir. Harbiye Mektebi, türlü güçlükler içinde yıldan yıla gelişerek memleketin en önemli bilgi ve kültür ocaklarımdan biri olmuş, buraya girecek öğrencilerin yetişmesini sağlayan askeri ortaokul ve liselerin kurulması ile de, Batı ölçüsünde öğrenim yapan gerçek bir subay yetiştirme okulu olmuştur. İlkin İstanbul'da kurulmuş olan Harbiye Mektebi, 1937 yılında Ankara'ya getirilmiş ve adı da �Harp okulu� olmuştur.

Büyük zaferler kazanmış büyük komutanların yetiştiği bir okul olan Harbiye Mektebi önemli bilgi ve kültür müesseselerimizden biridir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mekteb-i Erkân-ı Harbiye

Mekteb-i Erkân-ı Harbiye (tam adı: Mekteb-i Erkân-ı Harbiyye-i Şâhâne) veya Erkân-ı Harbiye Mektebi, Osmanlı Ordusu'na kurmay subay yetiştiren askerî okul.

Aşiret Mektebi

Aşiret Mektebi İkinci Abdülhamid tarafından 1892’de aşiret çocuklarının eğitimi için İstanbul’da açılan mektep.18. ve 19.

Harbiye

Harbiye, Hatay ilinin Antakya ilçesine bağlı bir belde

Kabil

Kabil, Afganistan'ın başkenti ve 3.000.000 nüfusuyla en büyük şehridir. Hindikuş dağları içinde Kabil nehri boyunca ilerleyen dar bir vadide deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kurulmuştur.