HAREKETLI (türkçe) anlamı
1. hareketi olan
2. yer değiştirebilen
3. devingen
4. müteharrik
5. canlılık gösteren
6. canlı
7. kıpırdak
8. (zaman için) çeşitli etkinliklerle dolu
yoğun.
HAREKETLI (türkçe) anlamı
9.
10. 1 . Hareketi olan
11. yer değiştirebilen
12. devingen
13. müteharrik
14. mobilize
15. 2 . Canlı
16. kıpırdak:
Hareketli bir çocuk.- .
Bu perdenin hareketli sahneleri hep akşamları oynandığı için...- H. E. Adıvar.
HAREKETLI (türkçe) ingilizcesi
1. adj. go go
2. moving
3. mobile
4. active
5. live
6. animate
7. full of action
8. alive and kicking
9. bouncing
10. brisk
11. bustling
12. like a jack in the box
13. rattling
14. restless
15. shifting
16. sliding
17. swinging
18. zippy
HAREKETLI (türkçe) fransızcası
1. agité/ée
2. mobile
3. accidenté/e
4. animé/e
5. alerte
6. dynamique
HAREKETLI (türkçe) almancası
1. adj. belebt
2. beweglich
3. bewegt
4. fesch
5. lebhaft
6. mobile
7. rege
8. unruhig
9. versatil
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği

Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği (Moving Picture Experts Group; MPEG), ISO/IEC`nin sayısal olarak kodlanmış ses ve görüntü temsili için standard geliştirmeden sorumlu çalışma birliğidir.

Hareketli Savunma

Hareketli savunma ya da esnek savunma, birliklerin belirli mevzi ya da tahkimatlara bağlı olmaksızın hareketli olarak kullanıldığı savunma taktikleridir. Hareketli savunmada, savunma düzeni ve stratejisi, belirli mevzilerin sonuna kadar tutulmasını değil, savaşın gidişatına göre ...

Otoregresif Hareketli Ortalamalar Modeli

İstatistik`te George Box ve M.Jenkins`e ithafen Box Jenkins modelleri olarak da bilinen otoregresif hareketli ortalamalar modelleri, zaman serisi verilerinde uygulanır.

Hareketli Görüntü

Animasyon, birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntüdür. Geçmişte animasyonlar birkaç kağıda istenen resimlerin çizilmesi ve kâğıtların hızlıca geçirilmesi veya bir çemberin içine konup döndürülmesi ile yapılıyordu.

Hareketli Resim

Film, tarihi bakımdan ilkin hareketli resimlerin kaydı ve gösterilmesi için kullanılan bir terimdi. Ancak daha sonra genelleştirilmiştir.