Harezmce

Harezm dili veya Harezmce, Soğdca ile yakından ilgili, soyu tükenmiş bir Doğu İran dilidir. Dil, Ceyhun yakınlarında bulunan Harezm bölgesinde konuşulmuştur.

Harezm dili hakkındaki bilgiler Orta İran dilleri dönemi ile sınırlıdır ve Soğdcada olduğu gibi dilin antik formu ile ilgili az şey bilinmektedir.

Harezmce konuşmuş alimler olan Biruni ve Zemahşeri'nin eserleri sonucunda dilin en azından 13. yüzyıla kadar kullanılmış olduğu, daha sonra ise yavaş yavaş Farsça'nın ve en sonunda Türk dillerinin dilin yerine geçtiği bilinmektedir.

Biruni tarafından kullanılmış Harezmce astronomi terimleri dışında, Zemahşerî'nin yazdığı Arapça-Farsça-Harezmce sözlük ve bazı yasal kavramları açıklamak için Harezmce terimleri kullanan birkaç hukuki metin dil hakkındaki temel kaynakları oluşturmaktadır.

W.B. Henning, bir Harezmce sözlük hazırlamaya başlamış ama sözlüğü bitiremeden ölmüştür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.