harf

Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

HARF (türkçe) anlamı
1. Ağızdan çıkan her bir sese âit verilen işaret. Alfabeyi meydana getiren şekilli çizgilerden herbiri.
2. Müstakil bir mânâya değil de başka harflerle birleşerek
3. başka muayyen ve müstakil çok mânaların ifadesi için kullanılan şekil. Başkasının mânalarını gösteren işaret.
4. Vecih
5. üslub
6. Her şeyin ucu
7. kenarı
8. sivri ve keskin kıyısı.
HARF (türkçe) anlamı
9. dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.
HARF (türkçe) ingilizcesi
1. [Argon fluorohydride]n. letter
2. character
3. cedilla
HARF (türkçe) fransızcası
1. lettre [la]
2. caractère [le]
HARF (türkçe) almancası
1. n. Buchstabe
2. Letter
3. Schriftzeichenadj. Buchstaben-

Harf hakkında bilgiler

Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

Kullanımı

Saf fonemik bir alfabede, her bir fonem bir harfle ifade edilir. Fakat geçmişte ve pratikte, harflerin birden çok fonemi bir temsil ettiği görülür. Bazen tek bir sesi birden fazla harf ile göstermek gerekebilir. Örneğin "ş" sesini vermek için İngilizce`de "sh", Almanca`da "sch" kullanılmaktadır. Aynı şekilde "x" sesini vermek için, Türkçe`de "ks" kullanılır.

Harfler alfabe içerisinde belli bir sıraya sahiptirler. Buna alfabetik sıra denir. Aynı harfin alfabedeki yeri değişik dillerde farklı yerlerde olabilir. Harflerin alfadeki yerleri bilimsel çalışmalar ile saptanır.

Harfler sayısal değerlere de sahip olabilir. Roma rakamları buna en iyi örnektir.

Tarih

Harflerin kullanımı Bronz Çağı`na kadar uzanır. Eski Mısır`da dildeki sesi veren 23 hiyeroglif kullanıldığı görülür. Çivi yazıları M.Ö. 2700 yıllarında kullanılmıştır.

Harflerin ilk gerçek anlamda kullanımı Sami dilleri alfabelerinde, M.Ö. 2000 yılarrında eski Mısır bölgesinde görülür. Daha sonra bu sistem ilk Kanaan dil yapısına evrimleşti. M.Ö. 9. yüzyılda, ilk sesli harf Yunan alfabesinde görüldü.Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki harf maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

3Harf Sözlük

3Harf Sözlük, Türkçe bir sözlüktür.

Aleph (harf)

Alef, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

C (harf)

Cc, Türk alfabesinin (ve modern Latin alfabesinin) 3. harfidir.

Elif (harf)

Elif ( ا ) Arap alfabesi'nin ilk harfi. İbranice muadili alef harfidir. Ebced hesabındaki değeri 1 dir. Kamerî harflerdendir.

I (harf)

I ya da i, Türk alfabesisinin 11. harfidir. Büyük harf olarak ''I'', küçük harf olarak ise ''ı'' olarak yazılır. Cumhuriyet döneminde alfabe değiştirildiğinde hem ''I'' sesini temsil etmesi gereken bir harf gerekliydi hem de halkın kafasını karıştırmayacak bir çözüm ...

Mim (harf)

Mim ( م‎ ) Arap alfabesi'nin yirmidördüncü harfi. İbranice muadili Mem harfidir.