Harf

Kısaca: Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir. ...devamı ☟

harf
Harf

Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

Kullanımı

Saf fonemik bir alfabede, her bir fonem bir harfle ifade edilir. Fakat geçmişte ve pratikte, harflerin birden çok fonemi bir temsil ettiği görülür. Bazen tek bir sesi birden fazla harf ile göstermek gerekebilir. Örneğin "ş" sesini vermek için İngilizce`de "sh", Almanca`da "sch" kullanılmaktadır. Aynı şekilde "x" sesini vermek için, Türkçe`de "ks" kullanılır.

Harfler alfabe içerisinde belli bir sıraya sahiptirler. Buna alfabetik sıra denir. Aynı harfin alfabedeki yeri değişik dillerde farklı yerlerde olabilir. Harflerin alfadeki yerleri bilimsel çalışmalar ile saptanır.

Harfler sayısal değerlere de sahip olabilir. Roma rakamları buna en iyi örnektir.

Tarih

Harflerin kullanımı Bronz Çağı`na kadar uzanır. Eski Mısır`da dildeki sesi veren 23 hiyeroglif kullanıldığı görülür. Çivi yazıları M.Ö. 2700 yıllarında kullanılmıştır.

Harflerin ilk gerçek anlamda kullanımı Sami dilleri alfabelerinde, M.Ö. 2000 yılarrında eski Mısır bölgesinde görülür. Daha sonra bu sistem ilk Kanaan dil yapısına evrimleşti. M.Ö. 9. yüzyılda, ilk sesli harf Yunan alfabesinde görüldü.

Kaynaklar

Vikipedi

harf

Osmanlıca harf kelimesinin Türkçe karşılığı.
Ağızdan çıkan her bir sese âit verilen işaret. Alfabeyi meydana getiren şekilli çizgilerden herbiri. * Müstakil bir mânâya değil de başka harflerle birleşerek, başka muayyen ve müstakil çok mânaların ifadesi için kullanılan şekil. Başkasının mânalarını gösteren işaret. * Vecih, üslub. * Her şeyin ucu, kenarı, sivri ve keskin kıyısı.

harf

Türkçe harf kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Argon fluorohydride] n. letter, character, cedilla

harf

dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.

harf

Türkçe harf kelimesinin Fransızca karşılığı.
lettre [la], caractère [le]

harf

Türkçe harf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Buchstabe, Letter, Schriftzeichen adj. Buchstaben-

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

harf Resimleri

Harf
11 ay önce

Harf, yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harfler, Seslerin yazı sistemlerindeki karşılığıdır. Harflerin hepsi birleşerek alfabeyi oluştururlar. Yazı...

Harf, Alfabe, Fonem, Hiyeroglif, Noktalama işaretleri, Roma rakamları, Yazı, Fonemik
Ayin (Harf)
4 yıl önce

Arapça harf için bkz: Ayn (harf) Ayin, Ayın veya Ayn İbrani alfabesinin 16. harfi olup Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Arap alfabesindeki muadili Ayn'dır...

Ayn (harf)
4 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Psi (harf)
11 ay önce

(Yunanca:Ψι, Psi), Yunan alfabesinin yirmi üçüncü harfidir. Tam olarak bir harf değil, harf bileşimidir. P (Hi) ve S harflerinden oluşur; fakat söylenirken harfler...

Sad (harf)
11 ay önce

sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

Lam (harf)
11 ay önce

bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin...

K
11 ay önce

alfabesinin 14. harfidir. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses ke denilerek isimlendirilir. Sıklıkla, hatalı bir şekilde, harfin işaret ettiği ses ka denilerek...

K, A, Alfabe, Arap alfabesi, B, C, D, E, F, Fonetik, G
L
11 ay önce

Ll, Türk alfabesinin 15. harfi, harfin kullanım sıklığı % 5,75. Arap alfabesine dayalı Osmanlıcada lâm adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı...

L, A, Arapça, B, C, D, E, F, Fransızca, G, H