Harf

Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

Kullanımı

Saf fonemik bir alfabede, her bir fonem bir harfle ifade edilir. Fakat geçmişte ve pratikte, harflerin birden çok fonemi bir temsil ettiği görülür. Bazen tek bir sesi birden fazla harf ile göstermek gerekebilir. Örneğin "ş" sesini vermek için İngilizce`de "sh", Almanca`da "sch" kullanılmaktadır. Aynı şekilde "x" sesini vermek için, Türkçe`de "ks" kullanılır.

Harfler alfabe içerisinde belli bir sıraya sahiptirler. Buna alfabetik sıra denir. Aynı harfin alfabedeki yeri değişik dillerde farklı yerlerde olabilir. Harflerin alfadeki yerleri bilimsel çalışmalar ile saptanır.

Harfler sayısal değerlere de sahip olabilir. Roma rakamları buna en iyi örnektir.

Tarih

Harflerin kullanımı Bronz Çağı`na kadar uzanır. Eski Mısır`da dildeki sesi veren 23 hiyeroglif kullanıldığı görülür. Çivi yazıları M.Ö. 2700 yıllarında kullanılmıştır.

Harflerin ilk gerçek anlamda kullanımı Sami dilleri alfabelerinde, M.Ö. 2000 yılarrında eski Mısır bölgesinde görülür. Daha sonra bu sistem ilk Kanaan dil yapısına evrimleşti. M.Ö. 9. yüzyılda, ilk sesli harf Yunan alfabesinde görüldü.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

harf

Osmanlıca harf kelimesinin Türkçe karşılığı.
Ağızdan çıkan her bir sese âit verilen işaret. Alfabeyi meydana getiren şekilli çizgilerden herbiri. * Müstakil bir mânâya değil de başka harflerle birleşerek, başka muayyen ve müstakil çok mânaların ifadesi için kullanılan şekil. Başkasının mânalarını gösteren işaret. * Vecih, üslub. * Her şeyin ucu, kenarı, sivri ve keskin kıyısı.

harf

Türkçe harf kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Argon fluorohydride] n. letter, character, cedilla

harf

dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.

harf

Türkçe harf kelimesinin Fransızca karşılığı.
lettre [la], caractère [le]

harf

Türkçe harf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Buchstabe, Letter, Schriftzeichen adj. Buchstaben-

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Harf ilgili konular

 • Harf

  Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da ba
 • Stenografi

  Stenografi Alfabenin harfleri, noktalama işaretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanan çabuk yazma sistemi. Yazılar yakın, kü
 • Işaret

  İşaret; bir varlığı, bir durumu anlatmak için kullanılan şekillerdir.
 • Uluslararası Fonetik Alfabe

  Uluslararası Fonetik Alfabe Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA) Dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlamak, tutarsız ve keyfi yazımlarla çok say
 • Roma rakamları

  Romalılar, Eski Mısırlıların yıllarca önce yaptıkları gibi, önceleri bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları tasarladılar.
 • Uluslararası Fonetik Alfabesi

  Uluslararası Fonetik Alfabe (sescil alfabe, sescil abece, İngilizce: ``International Phonetic Alphabet``, IPA) seslerin kağıt üzerinde gösterile
 • Karakter (Bilişim)

  Karakter, bilişimde harf, rakam, noktalama işâreti ve bâzı özel işâretleri sembolize eden simgelerden herbirine verilen addır.
 • Vigenere tablosu

  Vigenere tablosu, kriptografide ''Vigenere şifrelemesi'' için kullanılan ve Fransız şifrecisi Blaise de Vigenere'e atfedilen bir tablodur. Bu tab
 • Brahmi

  Brahmi yazısı, sayıları yüzden fazla olan hece işaretleri ve alfabe karışımı Hint yazı şekillerinin öncüsüdür. En eski belgelerden Bra
 • Mısır rakamları

  Mısır rakamları eski Mısır'da MÖ ilk bininci yıla kadar kullanılmış, hiyeroglif işaretleri kullanılarak yazılan, bir tür ondalık sayıs
Harf
harf