Hariciye K����K��

hariciyye

Haricilik, Haric’îyye ya da Havârîc (Arapça: الخرج; çoğ. الخوارج) İslam dininde bir siyasi mezhep.

Hariciler

Haricilerin ortaya çıkışı bir başka İslam dini siyasi mezhebi olan Şia'nın ortaya çıkışıyla aynı zamana rastlar. Dördüncü halife Ali döneminde ortaya çıkan kargaşa sırasında Hariciler ve Şia aynı tarafta, yani Ali'nin tarafında, yer almışlardır. Yine de Ş...

Haricî

Haricilik, Haric’îyye ya da Havârîc (Arapça: الخرج; çoğ. الخوارج) İslam dininde bir siyasi mezhep.

Hâricî

harici

Haricilik, Haric’îyye ya da Havârîc (Arapça: الخرج; çoğ. الخوارج) İslam dininde bir siyasi mezhep.

Rüstemiler Devleti

Rüstemiler veya Rüstemoğulları Orta Mağrib'i Tahert merkezli 761-909 yılları arasında yönetmiş olan Hariciyye mezhebinin İbadiyye koluna mensup bir hanedandır. 8. yüzyılın ilk çeyreğinde Kuzey Afrika'nın batısında başlayan İslam fütuhatı çok kısa sürede n...

Nehrevan Savaşı

Nehrevan Savaşı, ikinci İslamî mezhep olan Hariciler ile halife Ali arasında, 658 yılının Temmuz ayında, gerçekleşti. Ali'nin ordusu tarafından Haricilerin büyük kısmı öldürüldü.

Server Paşa

Server Paşa (d. 1821 İstanbul Türkiye) - (ö. 1886 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.

I. İnönü Hükümeti

1- I. İnönü Hükümeti (30.10.1923-06.03.1924) Başvekil ve Hariciye Vekili: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Şer'iye Vekili: Mustafa Fevzi Sarhan (Saruhan) Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili: Fevzi Çakmak (İstanbul) Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Tek...