Haritaların kullanım amaçları çok geniş bir alanı kapsar. Bunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

<strong>Arazi kullanımı</strong>
Ulaşım, yerleşim birimleri, su bilgisi, topografya

<strong>Coğrafya alanında</strong>
uzaktan algılama, kartografya, jeodezi, fotogrametri, ölçme, jeoloji, arkeoloji, meteoroloji

<strong>Hukuk ve Eğitim alanlarında</strong>
Hukiki işlemlerde (araz davaları), okullarda, devlet dairelerinde (tapu ve kadastro) vd.

<strong>Sosyal bilimler alanında</strong>
Nüfus, göç, kirlilik, vd.

Yanıtlar