--}}

Harmandalı, Ortaköy

Harmandalı, Aksaray ilinin Ortaköy ilçesinin bir beldesi.

Bilgikutusu Türkiye belde
|isim = Harmandalı Belediyesi
|harita2 = 
|harita2 boyut = 250
|harita2 açıklama = 
|harita1 = 
|harita1 boyut = 
|harita1 açıklama = 
|harita = Aksaray_Turkey_Provinces_locator.jpg
|harita boyut = 250
|harita açıklama = Türkiye`de yeri
|lat_deg =
|lat_min = 
|lat_hem = 
|lon_deg = 
|lon_min = 
|lon_hem =
|yüzölçümü =
|rakım = 
|nüfus = 3263
|nüfus yoğunluğu = 
|nüfus_ref = [1] 
|nüfus_itibariyle = 2000
|alan kodu = 0382 362
|posta kodu = 68440
|bölge = İç Anadolu
|il = Aksaray
|ilçe = Ortaköy
|Belediye Başkanı= Süreyya Gedik
|websitesi =  Harmandalı Belediyesi


HARMANDALI TARİHİ

Harmandalı Kasabasının kesin bir tarihi bulgusu olmamasına rağmen 1820 yılından önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Beldemiz bu güne kadar “Harabende, Harben-deli ve son olarak Harmandalı ismini almıştır. Beldenin kuzeyinde bulunan Bezirgan Höyükleri adı ile anılan iki adet höyük mevcuttur. Bu höyükler Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. ve 2. derecede sit alanı olarak ilan edilmiştir. Sit alanı olarak belirlenen höyüklerin Güney istikametinde Doğu-Batı doğrultusunda ki yolun halk arasında Bağdat yolu olarak tabir edilmektedir. Bu höyüklerin site şehri olarak kullanıldığı, gerek etrafının yığma toprakla surla çevrili olması gerekse yerleşim yerlerinin ve mezarlığının da bulunmasından kuvvetle anlaşılmaktadır. Kurtuluş savaşı yıllarında bu yolun halen kullanıldığı, çok miktarda askerin orada konaklayarak köylüler tarafından yiyecek ve içecek ikram edildiği ve giden askerlerin bir daha geri dönmedikleri söylenmektedir. Kasaba 1976 yılında köy tüzel kişiliğinden Belediye tüzel kişiliğine kavuşmuştur. 1976 yılında yapılan ara seçimle ilk belediye başkanlığını Kasabamızda doğan, daha sonra Mısır El Eser Üniversitesinde öğrenimini tamamlayarak Konya`ya dönüş yapan, Halk arasında gözlüklü hoca diye anılan Ahmet Necati AKSARAY yapmıştır. İlgili kişi zaman zaman Kasabamıza gelerek özellikle dini konularda camilerde vaaz vermiştir. Ahmet Necati AKSARAY`IN özellikle Konya`da yayımlanan günlük gazetelerde makaleleri yayımlanmıştır. 1977 yılında yapılan seçimle Doğan KONAR göreve başlamış, görevi 12 Eylül 1980 tarihine kadar devam etmiştir. Normal döneme geçişle birlikte 1984 yılında yapılan seçimle Mehmet ÇAM belediye başkanlığını kazanmış görevi 1994 yılına kadar devam etmiştir. 1994 yılında yapılan seçimle Doğan KONAR yeniden seçilerek 1999 yılına kadar görev yapmıştır. 1994 yılında yapılan seçimde ise Hacı ATAÇ belediye başkanlığı görevini 2004 yılına kadar devam ettirmiştir. 2004 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimi ile Süreyya GEDİK belediye başkanlığı seçimini kazanmıştır. Süreyya GEDİK 1976 yılından bu yana 7. dönem belediye başkanı olarak 3 yıldır görev yapmaktadır. Kasabanın 2000 genel Nüfus sayımına göre nüfusu 3263 kişidir.

COĞRAFİ KONUMU

Harmandalı İç Anadolu Bölgesinde Aksaray ili Ortaköy İlçesine bağlıdır. 950 rakımda bulunmaktadır. Ortaköy ilçesine 35 Km. Aksaray İline ise 90 Km.mesafededir. Harmandalı`nın Güneyinde Ağaçören İlçesi, Güney Doğusunda Camili Kasabası, Batısında Kütüklü Köyü, Kuzeyinde Bektik Köyü ile Doğusunda Devedamı Kasabası bulunmaktadır. Harmandalı İç(Orta) Anadolu Bölgesinin iklim yapısı olan Karasal iklime sahiptir. Küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık Kasabamızı 1. derecede etki altına almış, yüzeysel suların çekilmesi ile birlikte kuraklık kendini hissettirmiştir. Her geçen yıl yeraltı sularında seviye düşüklüğü artarak devam etmektedir.

EKONOMİK DURUM

Harmandalı 1962 yılından başlayarak yurtdışına işçi göndermeye başlamıştır.1. kuşak dediğimiz ilk gidenler tasarruf yapmış, orada başlayan tasarruflarını Gayrimenkul (tarla) alımına yöneltirken yapılaşmaya önem vermişler, diğer taraftan tarımda makineleşmeye yönelmişlerdir. Her geçen gün toprağa bağımlılık artmış buna bağlı olarak o yıllarda küçük yaşta evliliklerin önü alınamamıştır. Şimdi ise 2. ve 3. kuşak orada hem okumuşlar hem de ekonominin bazı dallarında yerlerini almışlardır. Buna bağlı olarak Harmandalılar Kültür ve Dayanışma Derneğini kurarak beldemize 2005 yılında 20.000 YTL. Tutarında kaynak aktarmışlardır. Bu para kuraklığı önleme yolunda kullanılmış 1995 yılında 5 hektarlık ağaçlandırmaya ek olarak 10 hektar alanda daha ağaçlandırma yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. Harmandalı`nın ekonomisi genelde tarıma dayanmaktadır.36.000 dekar arazisi vardır. Bu arazinin % 20 si sulanmaktadır. Sulama yeraltı kaynaklarından sağlanmaktadır. Beldemizde geçmiş yıllarda bir hayli iddialı olan pancar ekimi son yıllarda kuraklık, kota, girdi maliyetlerinde olan artış gibi nedenlerle ekim sahaları her geçen gün azalmaya başlamıştır. 2005 yılında faaliyete geçen“ Harmandalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” kanalı ile 100 aileye 200 adet damızlık düve dağıtılarak hayvancılık alanında önemli bir adım atılmıştır. Bu gün itibariyle Kooperatif ve özel şahıslar tarafından günde 2500 Litre süt toplanmaktadır. Daha fazla teşvik görmesi halinde hayvancılık gelecek vaat etmektedir.

KÜLTÜR-SANAT (Gelenekler)

Harmandalı tıpkı Anadolu`nun diğer yerlerinde olduğu gibi 1000 yıllık bir geleneğin devam ettiği bir yerdir. Zaman içinde değişikliğe uğrasa da halen özünden sapmadan geleneklerin devam ettiğini görmekteyiz. Dünya toplumları arasında Aile yapısının en kuvvetli şekilde devamını sağlayan Türk Aile yapısını öne çıkaran temel dinamikler vardır. Bu gün hayatta olan özellikle 80`li yaşlardaki insanlarla yapılan görüşmelerde bu temel değerlerin ilk bakışta anlamsız gelmesine rağmen her bir uygulamanın derin bir anlamının olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir ailenin nasıl kurulduğundan yola çıkarak şu aşamalardan geçtiğini görmekteyiz. Genelde görücü usulü ile yapılan tanışma ile işe başlanır. Damat ve gelin adayının bir ortam hazırlanarak görüşmeleri sağlanır. Görüşme esnasında her iki tarafta konuşmadan ziyade refleksler ile birbirini tanımaya yönelirler. Örneğin: Kız oğlana çay ikram eder, Ancak şekeri vermez, oğlan başlar şekersiz çayı karıştırmaya. Aralarında şöyle bir diyalog geçer; Oğlan çayı karıştırırken, kız; -Bir deve katarı geçiyor der. Oğlan ise, -Yükü şeker olsa bari der. Buna benzer diyaloglar yaşanmakla birlikte bu anlamlı görüşmeden sonra ilk adım atılmış olur. İkinci aşamada aileler arasında bu işin resmileşmesi (İlan edilmesi) için kız tarafında dünür gitme toplantısı yapılır. Bu toplantıya iki tarafında 1. derecede yakınları davet edilir. Kahveler içilir burada ince bir nokta kız oğlanın sabrını ölçmek için kahveye tuz koyar. Kahveler içildikten sonra bu güne kadar hiç değişmeyen cümle ile söze başlanır.”Allah`ın Emri Peygamberin Kavli ile Kızınıza€¦`ı oğlumuz a€¦`a istiyoruz diye söze başlanır. Karşı taraf bu zamana kadar gelişmelerden haberdar olduğu için Madem Gençler birbirleri ile anlaşmışlar bize de hayırlı olsun demek düşer diye iş tatlıya bağlanır. Bu kurulacak ailenin ilk temel taşı niteliğindedir. Daha sonra 6 ay ile 1 yıl arasında değişen nişanlılık dönemi başlar. Buradaki amaç her iki tarafın bu zaman zarfı içerisinde birbirlerini daha iyi tanımalarıdır. Nişanlılık dönemi bittikten sonra taraflar yine toplanarak düğün gününün tespiti ve hazırlıkların başlatılması yönünde karar alırlar. Önceleri Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren düğünler günümüzde Cuma günleri başlayıp 3 gün sürmektedir. Cuma namazı kılındıktan sonra camide bayrak duası edilir ve cami cemaati oğlan evine davet edilir. Cuma günü başlayan yemek verme işi günün her saatinde Pazar günü öğleye kadar devam eder. Bayrak yemeği yendikten sonra davet amacıyla genç kızlar ve erkeklerden oluşan bir gezi düzenlenir. İkinci gün kına gecesi tertip edilir. Kız tarafında Köyün tüm kadın ve erkekleri toplanır. Orada kızın bundan böyle baba evinden ayrılma vaktinin geldiğini hatırlatan kimi zaman ağlatan kimi zaman güldür en gösteriler yapılır. Örneğin; Geline kına yakılırken önce içli türkülerle gelin ve annesi başta olmak üzere Orada bulunan kadınların tamamı ağlar. “Yüksek Yüksek tepelere ev kurmasınlar, Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler “ diye başlayan türkü eşliğinde oyunlar oynanır. Diğer taraftan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğine şahit olunur. Her gelen davetli bir zarf içinde ekonomik durum ve akrabalık derecesine göre değişen miktarlarda nakdi yardımlarda bulunur. Bu yardım evlenen çiftlere ekonomik açıdan önemli bir katkı sağlar. Beklenen an gelmiştir. Tatlı bir heyecan yaşanmaktadır. Yapılan olağan adetlerden sonra gelinin baba evinden ayrılık vakti gelmiş duyguların zirve yaptığı bir an yaşanmaktadır. Baba kızının karşısına geçerek; - Bundan böyle evin gittiğin yerdir, dört atanın hakkı birdir, orayı evin bilecek onları atan olarak görecek aile bütünlüğünü ve kutsiyetini korumak için elinden geleni yapacaksın. Diye öğütler verir. Vedalaşma faslı bitmiştir artık. Oğlan tarafında sevinç kız tarafında hüzün vardır. Gelin baba evinden başlayan oğlan evinde sona erecek bir yolculuğa çıkar. Adet olduğu üzere mezarlıkta dualar edilir. Daha sonra gelin damadın evine gelir. Detayları ile birlikte gelin içeri alınır. Düğün sahibi misafirler tarafından tebrik edilerek toplu yemeğe geçilir.

EĞİTİM

Anadolu`nun diğer yerlerinde olduğu gibi Harmandalı`da da toprağa bağımlılık eğitim alanına yönelmeyi 90`lı yıllara bırakmıştır.1990 yılında Beldeye bir adet adet Lise açılmış, Yüksek öğretime geçmenin ilk adımı atılmıştır. Fiziki şartların yetersiz olduğu bir binada başarılı öğrencilerimizin yetişmesi bizleri daha da heyecanlandırmıştır. Örneğin; 2005 yılı ÖSS sınavında Harmandalı Lisesi Türkiye 5. olmuştur. Bu başarı 2006 yılında yapımı tamamlanan 10 derslikli son teknolojinin olduğu bir bina ile taçlanmıştır. Geç kalınmasına rağmen Beldemizden Tıp, Hukuk, Siyasal, Teknik ve öğretmenlik alanlarında onlarca öğrenci başarı ile okullarını bitirerek Türkiye`nin çeşitli noktalarında Türk Milletine hizmet vermektedir. Bunun yanında Liseye temel teşkil edecek iki adet İlköğretim Okulu ile eğitim alanında başarmanın yolları aranmaktadır.

SAĞLIK

Harmandalı`da bir adet sağlık ocağı mevcut olup bir sağlık Memuru bir adet Hemşire ile sağlık hizmeti verilmektedir..

Linklertürkiye-yerleşim-taslak

Aksaray Ortaköy İlçesi Kasabaları ve Köyleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Harmandalı, Ortaköy
Harmandalı, Ortaköy