Hartum Halife Camii

Samarra

Samarra Abbasi Devleti zamanında Irak'ta Bağdat'ın yetmiş mil uzağında ve Dicle kenarında kurulan tarihi bir şehir. Bu şehri, Halife Mu'tasım'a ve ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak gayesiyle Ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas 8...

halife

Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendile...

Kral Hamad Bin İsa El Halife

Bahreyn Kralı El Halife , babası İsa Bin Salman El Halife'nin saltanat döneminde de ülkede Emirlik görevini üstlenmiş durumdaydı. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ve yine İngiltere ile ABD'deki askeri akademilerde eğitim görmüş olan El Halife, 1979 İn...

Halife Camii

Bağdat Halife Camii

Mustâlîlik

Mustâlîlik (Arapça: مستعلية Must'aliyya, Farsça: مستعلوی Most'alī), Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Mustâ‘lî fıkhını tâkip eden kolu.

Bedr el-Cemâli

Bedr el-Cemâli

Mustarşid (Abbasi)

Mustarşid veya ''Ebû el-Mansur "el-Mustarşid Billâh"'' Tam Adı: ''Ebû el-Mansûr "El-Mustarşid Billah" el-Fadil bin Ahmed el-Mustazhir''

Mustâ‘lî fıkhı

Mustâ‘lî fıkhı; Mustâlîlik mezhebinin fıkıh sistematiğidir. İmâmet Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım ile sona ermiştir. Bu görev "Dâ'î el-Mutlaklar" aracılığıyla icra edilmektedir. Tâyyîb, Davudî İsmailîlik, Alavî Buhra ve Süleymânîlik'te ''"Gizlenen son imâm"'' olar...

Abdülmecid (halife)

Halife Abdülmecit, son İslam halifesidir.