Harzemşahlar

Kısaca: Harezmşahlar Devleti (Farsça: خوارزمشاهیان Hārezmşāhiyān), Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan bir Türk devletidir. Bu devleti Anadolu Selçuklu Devleti Yassıçemen savaşı ile 1230 yılında yıkmıştır. ...devamı ☟

Harzemşahlar
Harzemşahlar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Harezmşahlar Devleti
3 hafta önce

Harezmşahlar veya Harzemşahlar Devleti (Farsça: خوارزمشاهیان Hārezmşāhiyān), Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan...

Oğuz boyu, Osmanlı, Tarih, Hükümdarlar, İran, Türkler, Farslar, Araplar
Yassı Çemen Muharebesi
3 yıl önce

geçmesi sonucu Harzemşahlar Moğol istilasıyla karşı karşıya kaldılar. Semerkant, Buhara ve Urgenç kentlerini ellerine geçiren Moğollar Harzemşah Devleti'ne...

Jebe
4 hafta önce

şehrin talan edilmesini yasakladı. 1219 yılına gelindiğinde Moğollar ve Harzemşahlar arasında savaş patlak vermiş ve Cebe'de bu savaşta büyük başarılar gösterdi...

Evyaba, Erbaa
3 yıl önce

Geydoğan Baba isimli zadların Danişmendler döneminde bu bölgeye geldikleri, Harzemşahlar döneminde Ahmet Yesevi'nin kurduğu Yesevilik Tarikatını Anadolu'ya yaymak...

Evyaba, Erbaa, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Almus, Tokat, Artova, Tokat
13. yüzyıl
3 hafta önce

Haçlı Seferi 1227 - Cengiz Han'ın ölümü 1230 - Yassı Çemen Savaşı 1231 - Harzemşahlar Devleti yıkıldı 1234 - Artukoğulları'nın Harput kolunun yıkılışı. Buranın...

Kösedağ Muharebesi
3 hafta önce

ülkelerine karşı giriştikleri ilk saldırı Harzemşahlar Devleti üzerine olmuştu. Hükümdarlık yılları 1200 – 1220 olan Harzemşah hükümdarı Alaeddin Muhammed, taktik...

Cuci
2 hafta önce

koyulur. Cuci, babasının yanında birçok sefere katıldı. Cengiz Han'ın Harzemşahlar seferini dönüşüne denk gelen 1225 yılında babası tarafından kendisine...

Subutay
3 hafta önce

1205 yılında Merkitler üzerine yapılan seferi komuta etti. 1219'da Harzemşahlar üzerine yapılan seferde görev aldı. Deşt-i Kıpçak ile İdil-Ural bölgesinde...