Hasan aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

HASAN (türkçe) anlamı
1. Nâmahremden korunur üzere olmak
2. korunmak
HASAN (türkçe) anlamı
İyilik. Güzel muamelede bulunmak.
HASAN (türkçe) anlamı
3. (Arapça) Erkek ismi - Güzellik
4. iyilik
5. hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib Ali (r.a.)'nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur'an'da geçen kelimelerdendir.
HASAN (türkçe) ingilizcesi
1. in full asan ibn Al ibn Ab lib born 624
2. Arabia died 680
3. Medina Grandson of Muhammad
4. the elder son of Muhammad's daughter Ftimah. He is one of the five most revered persons in the Shite branch of Islam. After the murder of his father
5. Al
6. in 661
7. he was seen by many as the Prophet's rightful heir. When Muwiyah I opposed asan's succession and began to prepare for war
8. asan raised an army to meet him. Plagued by defections
9. however
10. he opened peace negotiations within the year and abandoned the caliphate to his opponent. For the rest of his life he lived quietly in Medina. Hasan ibn Ali ibn Abi talib Ashari Abu al Hasan al Banna' Hasan al Hasan al Basri al Abu Said ibn Abi al Hasan Yasar al Basri Mawlay Hasan Muhammad ibn Yusuf Abu Ali Hasan ibn Ali Turabi Hasan al.,

Hasan hakkında bilgiler

hasan ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hasan ibn Ali

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hasan-ı Basri

Hasan-ı Basri Tabiinin büyüklerinden. İsmi, Hasan bin Ebil-Hasan Yesar olup, Basri nisbetiyle şöhret bulmuştur. Babası, Eshab-ı kiramdan Zeyd bin Sabit el-Ensari’nin kölesi, annesi ise, sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinden, Ümmü Seleme’nin cariyesiydi. 641 (H. 21) senesinde ...

Hasan Bin Ali

Hasan Bin Ali Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin torunu, İslam halifelerinin beşincisi. Ehl-i Beytin dördüncüsü, on iki imamın ikincisidir. Babası hazret-i Ali, annesi ise Resulullah efendimizin kızı Fatımat-üz-Zehra’dır. Künyesi Ebu Muhammed olup, lakabı ...

Ulubatlı Hasan

Ulubatlı Hasan, İstanbul'un fethi sırasında surların üzerine çıkan ilk Türk askeridir. Osmanlı ordusu Fatih Sultan Mehmed kumandasında 6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbul'u kuşattı. 29 Mayıs 1453 Salı günü sabaha karşı son saldırı yapılıyordu. Yeniçeriler arasında iri yarı ...

Telli Hasan Paşa

Telli Hasan Paşa ( .... - .... ) Telli Hasan Paşa, Bosna Valiliği yaptı ve Avusturya'ya karşı yapılan savaşlara katıldı. Buralarda gösterdiği başarıdan dolayı vezirlik payesi verildi. Koca Sinan Paşa'nın üçüncü sadareti sırasında yapılan Avusturya savaşında, 20.000 ...

Tiryaki Hasan Paşa

Osmanlı komutanı ve devlet adamı Tiryaki Hasan Paşa, gençliğinde Enderun adı verilen saray okuluna girmiştir. Enderun'u bitirince önce sarayda, sonra taşradaki görevlerde çalışmıştır. 20 yıl kadar Zigetvar beylerbeyliğinde bulunmuş, 1594 yılında Bosna beylerbeyliğine, sonra ...

Hasan İzzettin Dinamo

Hasan İzzettin Dinamo (d. 1909, Akçaabat, Trabzon - ö. 20 Haziran 1989), Türk yazar.

Uzun Hasan

Uzun Hasan Akkoyunlu Devleti hükümdarlarındandır. Oğuzların Bayındır boyundan, Akkoyunlu Hanedanının kurucusu Kara Yülük Osman�ın torunu olup, babası Celâleddîn Ali Beydir. 1423 yılında Diyarbakır�da doğdu. Uzun Hasan�ın gençliği, Akkoyunlu emirî Hamza ...

Kral Hasan II

Kral Hasan II (1929 - 1999) 1929'da dünyaya geldi. Arap dünyasının en uzun ömürlü kralı olan Hasan, 1961'de babası Kral Muhammed'in önemsiz bir ameliyat sırasında vefat etmesinin ardından 32 yaşında tahta geçti. Kral Hasan yönetiminin ilk yıllarında, çeşitli darbe ...