Hasan Ülker (d. 1955, Konya)

Hasan Ülker

Hasan Ülker (d. 1955, Konya) Karaçay-Malkar Türkleri hakkında folklorik ağırlıklı çalışmalar yapmakta. Makaleleri yayınlanmaktadır.

Makaleler

  • Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Türk Dünyasında Atasözlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [1]
  • Türk Kültürü Dergisi 617 1993/363 43-50 Hasan Ülker Karaçay Efsane Kahramanlarına Dair Makale
  • KARAÇAY-TÜRK DÜĞÜNÜNDEN BİR MOTİF: ALGIŞ Hasan ÜLKER Türk Dünyası Araştırmaları, Şubat 1985, 121-129
  • TÜRKİYE`DE YAŞAYAN KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNDEN DERLENEN ATASÖZLERİ Hasan ÜLKER Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1991,158-190
  • KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNDE 12 HAYVANLI TAKVİM VE YENİ YIL Hasan ÜLKER Türk Kültürü, Sayı: 339
  • KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNDE AĞAÇ KÜLTÜ Hasan ÜLKER Türk Kültürü, Sayı: 344
}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar