Hasan Bin Ali Askeri

Hasan Bin Ali Askeri on iki imamın on birincisi. İsmi Hasan olup, künyesi Ebu Muhammed’dir. İmam-ı Ali Naki’nin oğludur. Zeki, Halis ve Sirac lakablarıyla bilinir. Samarra’da oturduğu El-Asker mahallesine izafeten, El-Askeri nisbetiyle Ünlü olmuştur. 846 (H.232)da Medine’de doğdu. Babasının ikamete mecbur tutulduğu Samarra’ya iki yaşındayken gelen Hasan el-Askeri orada büyüdü. Zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Fars, Hint ve Türk dillerini öğrendi. Cesur, cömert, kerim ve alim bi

Hasan Bin Ali Askeri on iki imamın on birincisi. İsmi Hasan olup, künyesi Ebu Muhammed’dir. İmam-ı Ali Naki’nin oğludur. Zeki, Halis ve Sirac lakablarıyla bilinir. Samarra’da oturduğu El-Asker mahallesine izafeten, El-Askeri nisbetiyle Ünlü olmuştur. 846 (H.232)da Medine’de doğdu.

Babasının ikamete mecbur tutulduğu Samarra’ya iki yaşındayken gelen Hasan el-Askeri orada büyüdü. Zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Fars, Hint ve Türk dillerini öğrendi. Cesur, cömert, kerim ve alim bir zat olan Hasan bin Ali el-Askeri’nin on iki imamın on ikincisi ve sonuncusu olan Muhammed Mehdi adında bir oğlu vardı. Abbasi Halifesi El-Mu’temid zamanında, 875 (H.261)te vefat eden Hasan bin Ali el-Askeri, Bağdat yakınındaki Samarra’da babasının yanına defnedildi.

Güzel ahlak sahibi ve veli bir zat olup, keramet ehliydi. Kerametlerinden biri şudur:

İmam’ı sevenlerden biri, başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır:

İmam-ı Askeri hazretlerine bir mektup yazarak bazı şeyler sordum. Bahar hummasından da soracaktım. Fakat unutmuştum. Daha sonra suallerimin cevabı geldi. Suallerin cevabından sonra şöyle yazmışlar: “Bu suallerle beraber bahar hummasını da soracaktın, fakat unuttun. Onun cevabını da verelim. «Ey ateş! İbrahim’in üzerine soğuk ve emin ol.» mealindeki ayet-i kerimeyi yazıp, hummalı hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.” buyurdu. Dedikleri gibi yaptım. Hasta şifa buldu.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.